Holinergična transmisija

akson
akson

akson
akson

Holinergična vlakna– na krajevima acetilholin

  • –       sva preganglijska i parasimpatička i simpatička
  • –       postganglijska simpatička
  • –       somatska motorna vlakna

Acetilholin se sintetizira u citoplazmi nervnih ćelija i tranportuje se do sinapse upakovan u vezikule. Kada akcioni potencijal stigne do presinaptičke membrane izaziva destabilizaciju i mjehurića i egzocitozu tako da u sinaptičku pukotinu uđe nekoliko stotina kvantuma acetilholina koji se onda veže na acetilholinske receptore i izaziva jednu od dvije reakcije:

Depolarizacija membrane

–          vezanjem na receptore on mijenja propusnost membrane za natrij. Pozitivni joni Na+ ulaze u postsinaptičku membranu. Dovode do smanjenja membranskog potencijala (smanjuju broj pozitivnih jona van ćelije a povećavaju broj pozitivnih unutar ćelije).

–          kada ta depolarizacija dostigne nivo okidanja na postsinaptičkom neuronu ili mišićnoj ćeliji dolazi do stvaranja akcionog potencijala ili mišićnog akcionog potencijala i kontrakcije, u srcu kontrakcija, u skeletnim mišićima kontrakcija u žlijezdama sekrecija

Hiperpolarizacija membrane

–          otvaraju se samo K+ i Cl kanali i kalij izlazi iz ćelije a hlor ulazi tako da se membrana hiperpolarizuje

–          uzrokujući depresiju na postinaptičkom neuronu

Depolarizira
–          ćelijske membrane postinaptičkih ganglija

–          ćelijsku membranu većine glatkih mišića

–          egzokrinih žlijezda

–          motorne ploče skeletne muskulture

Hiperpolarizira –          ćelisku membranu glatkih mišića krvnih sudova

–          ćelijske membrane ćelija SA čvora u srcu

Razgradnja acetilholina

U vremenu manjem od jedne milisekunde acetilholin se hidrolizira na holin i sirćetnu kiselinu – djelovanjem enzima acetilholin-esteraza.

Na površini acetilholin esteraze postoje dva aktivna mjesta

–          anionsko – na koje se veže kvarterni nitrogen iz acetilholina

–          estersko – karbonilni karbonov atom iz acetilne grupe acetilholina.

Iz ovog kompleksa se oslobađa holin a ace ostaje acetilirana – reaguje sa vodom i uz stvaranje sirćetne kiseline enzim se regenerira

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.