Trachea

Trachea
Trachea

Trachea
Trachea

Traheja ili dušnik je dio respiratorne cijevi koji se proteže od donjeg ruba prstenaste hrskavice do mjesta gdje počinju bronhi. Proteže se od 6. cervikalnog do 4. torakalnog pršljena. Mjesto gdje se dijeli na bronhe zove se bifurkacijo traheje I nalazi se u projekciji 4. torakalnog, odnosno procesus spinosusa 3. torakalnog pršljena. Na traheji opisujemo cervikalni I torakalni dio. Cervikalni dio leži u medijalnoj liniji, dok je torakalni pomaknut malo u desnu stranu. Na njenoj vanjskoj površini imamo jedno udubljenje koga čini glandula tireoidea. To je impresio tireoidea. Osim njega, malo poviše bifurkacije imamo otisak od arkusa aorte koji se zove impresio aortika.

Što se tiče odnosa, sprijeda na cervikalni dio prilježe istmus glandule tireoidee, potom jeprednji zid u odnosu sa pleksus tireoideus impar I venom tireoideom imom, te sa timusom. Straga je u odnosu sa ezofagusom. Lateralne strane pokrivaju režnjevi štitne žlijezde, a prema dolje lateralne strane su odnosu sa žilno-nervnim snopom vrata koga čine arterija karotis komunis-medijalno, vena jugularis interna-lateralno i nervus vagus-u sredini i straga. U uglu između traheje i ezofagusa teku nervi laringei rekurentes. Torakalni dio je smješten u gornjem medijatinumu. Sprijeda ga križa vena brahijocefalika sinistra, a ispod toga trunkus brahijocefalikus, arterija karotis komunis sinistra i arkus aorte. Straga leži nja jednjaku. Lijeva strana torakalnog dijela je u odnosu sa pleurom medijastinalis, nervus laringeus rekurensom i arkusom aorte. Desna strana torakalnog dijela je takođe u odnosu sa pleurom medijastinalis, sa venom kavom superior i venom azigos.

U građi traheje imamo:

1. tunika fibroelastika koja se proteže korz cijelu traheju. U nju su uložene hrskavice traheje, a dio ove tunike fibroelastike koji spaja dvije hrskavice zove se lig. anulare.

2. kartilagines traheales, odnosno hrskavice traheje imaju oblik nepotpunih prstenova koji su otvoreni prema natrag. Imai ih 16-20. Zadnja hrskavica posjeduje izdanak koji ide prema dolje i podupire tzv. trahealni greben. Ovaj greben dijeli struju zraka i raspoređuje je u odgovarajući bronh.

3. tunika muskularis nalazi se na stražnjem zidu koji se označava kao parijes membranaceus.

4. tunika mukoza-sluznica je blijedocrvena i u lamini propriji posjeduje mnogobrojne žlijezde nazvane glandule traheales.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.