Fossa rhomboidea

Fossa rhomboidea
Fossa rhomboidea
Fossa rhomboidea
Fossa rhomboidea

Fossa rhomboidea je udubina koja se nalazi na dorzalnoj strani moždanog stabla. U njenoj izgradnji učestvuju rostralni dio dorzalne strane produžene moždine (bulbarni dio) i dorzalna strana mosta (pontinski dio). Granicu između njih čine poprečne, uske, paralelene pruge (striae medullares ventriculi quarti), porijeklom iz nucleus arcuatus-a koji je smješten u ventromedijalnom dijelu produžene moždine. Ova vlakna upravljena prema natrag dospijevaju na dorzalnu stranu, ukrštaju se, i iz središnjeg žlijeba fossae rhomboideae, ulaze u kontralateralni pedunculus cerebellaris inferior i odlaze u mali mozak. Sredinom bulbarnog dijela fossae rhomboideae pruža se duboki središnji žlijeb, sulcus medianus, koji je dijeli na dvije simetrične polovine. Lateralno od njega, nalazi se plitki, granični žlijeb, sulcus limitans. Između središnjeg i graničnih žlijebova nalazi se izbočenje rombaste jame označeno kao eminentia medialis. Kaudalni dio eminentiae medialis u formi trokutastog, glatkog izbočenja nazvan je trigonum nervi hypoglossi. Ovaj trokut prouzrokuje rostralni dio motornog jedra dvanaestog moždanog živca (nucleus nervi hypoglossi). Lateralno od donjeg dijela hipoglosnog trokuta leži sljedeće trokutasto polje sivkaste boje, označeno kao trigonum nervi vagi s. trigonum vagale, ispod koga se nalazi parasimpatičko jedro n. vagusa (nucleus dorsalis s. posterior nervi vagi). Vrh vagalnog trokuta okrenut je prema gore i čini ga mala udubina (fovea inferior), a bazu mu predstavlja uska vrpca poznata kao funiculus separans. Funiculus separans odvaja trigonum vagale od areae postremeae, koja se u vidu malog uzvišenja pruža do donjeg malomoždanog kraka. Area postrema spada u cirkumventrikularne organe i predpostavlja se da neuroni koji je grade pokazuju veliku osjetljivost na različite emetičke agense   (supstance koje izazivaju povraćanje) u krvi.  Bočno od sulcus limitansa (u rostralnom dijelu medullae oblongatae i kaudalnom dijelu ponsa), a u području lateralnih uglova fossae rhomboideae nalazi se area vestibularis ispod koje leže četiri vestibularna jedra osmog moždanog živca (nucleus vestibularis superior, inferior, medialis et lateralis).Rostralni dio fossae rhomboideae grade pons i isthmus rhombencephali. I u ovom, kao i u bulbarnom dijelu imamo sulcus medianus i lateralno sulci limitantes.  Pomenuti žlijebovi ograničavaju oblo izbočenje, eminetia medialis, u čijem se donjem dijelu nalazi tzv. facijalni briježuljak (coliculus facialis). Ovo izbočenje formira jedro n. abducensa oko kojeg lučno obilaze korijena vlakna n. facialisa porijeklom iz nucleus n. facialis (motorno jedro). Iznad facijalnog brežuljka dio sulcus limitansa je udubljen u malu jamicu (fovea superior), ispod koje leži motorno jedro n. trigeminusa. U području isthmusa rhombencephali, rostrolateralno od foveae superior nalazi se mala plavičasta mrlja, locus caeruleus. Formira ga istoimeno jedro, nucleus caeruleus čiji neuroni sadrže pigment melanin od kojeg i potiče boja ove mrlje.Bulbarni dio fossae fhomboideae ograničavaju pedunculi cerebellares inferiores, a pontinski pedunculi cerebellares superiores.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.