Oko
Oftalmologija

Anatomska i histološka građa oka

Organ vida možemo podijeliti na tri odvojena, ali funkcionalno povezana dijela: pomoćni aparat oka (organa oculi accesoria) očna jabučica (bulbus oculi) vidni putevi. POMOĆNI APARAT OKA Sačinjavaju ga kapci (palpebrae), suzni aparat (apparatus lacrimalis), spojnica […]

EKG
Interna

EKG

EKG EKG Električni impuls u miokardu stvara na površini tijela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mjestima odakle je potencijal krenuo – nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim potencijalom (nad dijelovima […]

hipohondar
Psihijatrija

Somatoformni poremećaji

hipohondar Somatoformni poremećaji su karakterizirani fizičkim simptomima za koje ne postoji adekvatno medicinsko objašnjenje. Somatski simptomi prouzrokuju značajan emocionalni stres kao i oštećenje socijalnih i radnih sposobnosti. U ovom poglavlju biće pomenuti neki od najvažnijih […]