Fizičke karakteristike jonizujućeg zračenja

Fizičke karakteristike jonizujućeg zračenja
Fizičke karakteristike jonizujućeg zračenja
Fizičke karakteristike jonizujućeg zračenja
Fizičke karakteristike jonizujućeg zračenja

Jonizujuće zračenje je svako zračenje koje jonizuje sredinu kroz koju prolazi i tu ne spada samo elektromagnetno zračenje (gdje se emituju fotoni ili kvanti)  nego i korpuskularno (gdje imamo emisiju čestica, protona, elektrona, neutrona itd.).

Elektromagnetno jonizujuće zračenje

obuhvata gama i X zrake.

Gama zraci – su elektromagnetni talasi sa brzinom kretanja  svjetlosti, zbog toga što su bez mase i bez električnog naboja oni imaju veliku prodornu moć ali je mala jonizacija koju izazivaju.

Rentgenski zraci – nastaju kada elektroni prelaze sa višeg energetskog nivoa na niži i tako se oslobađa energija. Rentgenski zraci imaju veliku prodornu moć, a malu specifičnu jonizaciju. Razlikujemo meke i tvrde.

Korpuskularna zračenja

Alfa zraci – su emisija jezgri helijuma iz nekog radioaktivnog elementa pri čemu se ovaj mijenja i postaje element –2 u periodnom sistemu. To su obično radijum i uran, a i neki vještački radioaktivni izotopi.

Alfa zraci imaju relativno veliku masu i veoma su naelektrisani (+2) tako da im je mala prodorna moć (kroz zrak idu manje od 10 cm, a kroz kožu ne prolaze nego se zaustave na prvih par mikrometara), ali zato oni imaju veliku jonizacionu moć. Alfa zraci ne predstavljaju opasnost u vanjskoj sredini ali su veoma opasni ako se radioaktivni elementi unesu u organizam bilo preko hrane, zraka ili kroz oštećenu kožu i tada predstavljaju najopasniji izvor zračenja.

Beta zraci – su emisija elektrona koji se oslobađaju iz jezgre. Kako imaju malu masu, a i naelektrisanje im je manje nego kod alfa zraka oni imaju veću prodornu moć ali ni njihova nije nešto posebno velika u zraku nekoliko metara, a u tkivima par centimetara.

Neutroni – nemaju naelektrisanje ali imaju veliku prodornu moć i raspolažu velikom energijom. Ne izazivaju jonizaciju. Ako neutron udari u jezgru on može iz nje izbiti proton ili čak 2p i 2n pa je tako jonizovati)

Protoni –  Imaju slične osobine alfa zracima ali imaju manju masu i naelektrisanje pa imaju veći prodor. Oni imaju snažna biološka dejstva na tkiva.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.