Endoplazmatski retikulum
Fiziologija

Sinteza lipida u ER-u

Endoplazmatski retikulum Pošto su lipidi izrazito hidrofobni, oni ne nastaju u citosolu, nego u endoplazmatskom retikulumu. Od endoplazmatskog retikuluma se prenose do ostalih membrana, ili preko glatkog ER do trans golgijeve mreže, preko vezikula ili […]

Želudac
Fiziologija

Motorne funkcije želuca

Želudac Opisujemo 3 funkcije: pohranjivanje velikih količina hrane: hrana se slaže u želucu u vidu koncentričnih krugova. Kada hrana uđe u želudac vagusni refleks smanji tonus mišićnog zida trupa, pa se želudac može širiti i […]