Nasilno prekidanje trudnoće

Nasilno prekidanje trudnoće
Nasilno prekidanje trudnoće

Nasilno prekidanje trudnoće
Nasilno prekidanje trudnoće

Naš ustav daje pravo supružnicima da planiraju porodicu korištenjem kontracepcije ili prekidanjem već nastale nepoželjne trudnoće, ukoliko prekid trudnoće ne ugrožava život ili bitno ne remeti zdravlje trudnice.
Ako je trudnoća stara manje od 10 sedmica, artificijelno prekidanje vrši se bez ikakvih formalnosti samo na zahtjev žene.
Kod je trudnoća stara više od 10 sedmica prekid mora da se vrši po odobrenju komisije, sastavljene od 2 ljekara i 1 socijalnog radnika. Komisija, pored ispitivanja životnih prilika trudnice, treba da ustanovi i to da li će ovim aktom biti ugroženi život i zdravlje trudnice. Komisija za prekid trudnoće vrši i značajnu vaspitnu ulogu, objašnjavajući ženama opasnosti koje prijete i komplikacije koje mogu da prate ovu komplikovanu operativnu intervenciju. Ako su razlozi zbog kojih se želi artificijelni abortus neubjedljivi ili se mogu otkloniti, savetuju trudnice da povuku zahtjev i da ostave trudnoću. Prekid trudnoće starije od 10 sedmica bez odobrenja komisije je nedozvoljen ako ga vrši trudnica na sebi, a kriminalan ako ga nad njom vrši bilo koje stručno ili nestručno lice.

Ponekad, abortus se može pokušati ili izvršiti hemijskim, ali se mnogo češće vrši mehaničkim sredstvima. Od hemijskih sredstava bile su ranije često u upotrebi izvjesne, po organizam žene veoma opasne, živine soli. Njih su koristile uglavnom žene iz manje prosvećenih slojeva. Sem njih, zdravstvena lica za prekidanje trudnoće na samom početku, posle izostanka menstruacije od nekoliko dana, savjetuju uzimanje izvjesnih hormonskih preparata, prije svega ovarijalnih hormona u kombinaciji sa malim ali čestim dozama kinina. Abortivna svojstva ovarijalnih hormona, međutim, nisu dokazana.

Radi abortusa mehaničkim putem, pored spoljašnje i kombinovane masaže uterusa, parenja nogu, nošenja teških predmeta i skakanja sa visine, laici koriste i najrazličitije predmete: korjenje i grančice biljaka, pletače igle, žice i drugo. Ovim predmetima ne samo da se često nanose ozljede nego se i unose patogene bakterije i izaziva vrlo teška infekcija polnih organa žene. Na ovaj način nastala infekcija najčešće se ne ograničava samo na genitalne organe, nego se u vidu sepse generalizuje i prenosi na cijelokupan organizam žene. Zbog toga ovakve intervencije mogu biti smrtonosne ili pak izazivaju teška oštećenja genitalnih organa i cijelog organizma žene, narušenje zdravlja i trajni invaliditet.

Prekid trudnoće do kraja trećeg mjeseca vrši se kiretažom ili vakuumaspiracijom. Trudnoća starija od tri meseca, prekid se može izvršiti operativno ili medikamentoznom provokacijom materičnih kontrakcija i izbacivanjem ploda i sekundina iz uterusa. Od operativnih metoda koristi se mali carski rez, bilo abdominalnim, ili vaginalnim putem. Ukoliko pri prekidu treba da se izvrši i sterilizacija trudnice, što se obično čini kod umobolnih osoba na zahtev ljekara nadležne specijalnosti, bolje je da se za operaciju izabere abdominalni pristup.
Poslednjih godina prekid odmakle trudnoće vrši se uglavnom ubrizgavanjem hipertoničnog rastvora natrijumhlorida u amnionsku šupljinu posle evakuacije amnionske tečnosti, obično u količini 150-200 ml.
Kao najnovija mjera za prekidanje odmakle trudnoće koristi se i injekcija prostaglandina u amnionsku šupljinu poslje čega veoma brzo trudnica dobije materične kontrakcije, što izaziva vaginalno izbacivanje ploda, posteljice i ovojaka u roku od 24 časa po primljenoj injekciji. Ova metoda zasniva se na dejstvu prostaglandina na glatku muskulaturu. Kako ovo dejstvo nije selektivno, ono pogađa i glatke mišiće digestivnog trakta, što se ponekad može da ispolji neželjenim dejstvima: mukom, povraćanjem, dijarejom. Pravilnim doziranjem i izborom odgovarajućeg preparata eventualne tegobe mogu se umanjiti i učiniti podnošljivim.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.