Refleks akomodacije - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Akomodacija

Refleks akomodacije

Akomodacija

Akomodacija

Refleks akomodacije je bezuslovni autonomni refleks koji nastaje pri gledanju predmeta koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 6 metara. Zrake od predmeta koji se nalaze na udaljenosti većoj od 6 metara dolaze paralelno i nakon prelamanja padaju tačno na retinu što je uslov da bi se predmet jasno vidio. Predmeti koji se nalaze na manjoj udaljenosti od 6 metara, od njih zrake dolaze divergentno i nakon prelamanja padaju iza retine. Fotoreceptori se podraže i preko N. optikusa (aferentni neuron ) šalju signale u mezencefalon (centar). Odatle odlaze parasimpatičke niti preko N. oculomotoriusa (eferentni neuron) do cilijarnog mišića (efektor) i dolazi do njegove kontrakcije. Time se skupe niti zonule radialis koja drži leću u napetom stanju pa se zbog toga leća ispupči i poveća joj se prelomna moć. To usmjerava zrake na retinu i predmet se jasno vidi.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>