Poremećaji u provođenju impulsa kroz miokard

AV blok I stepena
AV blok I stepena
AV blok I stepena
AV blok I stepena

Smetnje u provođenju impulsa kroz miokard zovu se blok ili disocijacija, a uzroci mogu biti funkcionalna ili organska oštećenja miokarda. Funkcionalni poremećaji koji stvaraju blok ili disocijaciju su povišen tonus vagusa, zamor sprovodnog sistema. Organski su češći i poslijedica su:

 • djelovanja različitih mikrobnih toksina ili u vezi sa djelovanjem mikroba (reumatska groznica, difterija, šarlah)
 • intoksikacija lijekovima (digitalis, kinin)
 • koronarna ateroskleroza
 • mehanička oštećenja
 • tumori
 • udar električnom strujom

S obzirom na lokalizaciju srčani blok dijelimo na:

 • Sinoaurikularni blok
 • Atrioventrikularni blok
 • Interventrikularni blok

Sinoaurikularni blok

Impuls je blokiran na izlasku iz SA čvora tako da ne može da nadraži atrij. Izostaje jedna ili više šrčanih kontrakcija i ako se SA čvor ne vrati ponovo u rad ulogu vodiča preuzima AV čvor. Javlja se kod:

 • reumatske groznice
 • infektivnih bolesti
 • koronarnih bolesti

Atrioventrikularni blok

Impulsi su blokirani na putu od atrija do ventrikula. Klasični AV blok se klasificira u tri stepena zavisno od težine poremećaja

AV Blok I stepena: imamo produženo i otežano sprovođenje impulsa kroz AV čvor tako da se produžuje PQ interval, a P i QRS imaju sasvim normalan izgled. Javlja se kod:

 • Reumatske groznice
 • intoksikaciji digitalisom
 • vagotoničara
 • starih osoba

AV Blok II stepena: Blokiranje impulsa vrši se u pravilnom ritmu te imamo odnose 2:1, 3:1, 4:1 u korist P talasa, a izgled je normalan.

AV Blok III stepena: je potpuni prekid simultane kontrakcije atrija i ventrikula zbog potpunog prekida provođenja impulsa. Karakteristika je potpuna disocijacija rada pretkomora i komora. Ventrikuli rade brzinom 40-60, a atriji 60-70. Pri tome QRS kompleks može biti deformisan. Ovaj potpuni AV blok može dovesti do Adams – Stokesovog sindroma, sinkope i potpun prekid rada komora, a time do smrti.

Venckebachova perioda: je pojava kod koje se vrijeme atrioventrikularnog provođenja postepeno povećava sa svakom revolucijom tako da na kraju jedan QRS kompleks i T talas potpuno izostane.

Interventrikularni blok

Impuls je boliran u jednoj od grana Hisovog snopa. Oboljenje je skoro uvjek poslijedica organskog oštećenja srca (difteričnim toksinom, mehanička oštećenja, infarkt, ili pak koronarna ateroskleroza). Razlikovati blok lijeve ili desne grane te kompletni i inkompletni blok. Kompetni blok ima QRS duži od 0,12 sekundi, a inkompletni kraći od 0,12 sekundi.

 Što se EKG tiče na njemu vidimo da se širi QRS kompleks zbog aberantnog provođenja, a često je i deformisan. T talas je suprotan od osnovne defleksije u  tipičnom AV bloku dok je normalne defleksije kod  atipičnog AV bloka. Kod bloka desne grane u standardnim odvodima imamo skretanje sredje električne osovine udesno, a kod bloka lijeve grane u standarnim odvodima imamo skretanje srednje električne osovine ulijevo.

Wolff-Parkinson-Whiteov sindrom

Uzrok ovog oboljenja je kongenitalna anomalija u vidu postojanja i drugih provodnih sistema između atrija i ventrikula. Prvo je pronađen Fasciculus Kent koji povezuje direktno desni atrij i desni ventrikul, a kasnije su pronađena i druga dva puta Mahaimov i Jamesov. Imamo dakle brzo provođenje talasa na ventrikule tako da se to manifestuje na EKG-u kao produžen QRS kompleks sa vrlo kratkim P-Q segmentom koji može da i nedostaje pa Q zubac počinje na završetku P talasa. Kod ovog oboljenja imamo sklonost ka paroksizmalnoj tahikardiji i ekstrasistolama.

Video prilog: AV blok I stepena

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.