Pons
Anatomija

Pons

Most (pons) je masivni dio moždanog stabla koji povezuje produženu moždinu sa srednjim mozgom. Svojom ventralnom stranom naliježe na clivus potiljačne kosti. Granica mosta na ventralnoj strani prema produženoj moždini je poprečni žlijeb, sulcus bulbopontinus, […]

Medulla oblongata
Anatomija

Medulla oblongata

http://www.zdravlje.eu/ Produžena moždina (medulla oblongata s. myelencephalon s. bulbus) je formacija koničnog oblika smještena između kičmene moždine i mosta. Proteže se od gornjeg ruba prvog vratnog pršljena ili atlas-a do sredine clivus-a potiljačne kosti. Granica […]

Truncus cerebri
Anatomija

Truncus cerebri

Moždano stablo (truncus cerebri) je intrakranijalni segment centralnog nervnog sistema koji povezuje kičmenu moždinu sa međumozgom. Leži gotovo vertikalno u stražnjoj lubanjskoj duplji (fossa cranii posterior) protežući se od foramen magnum-a potiljačne kosti do dorsum-a […]

Poliovakcina
Zanimljivo

Oralna poliovakcina (OPV)

Poliovakcina Danas u našoj zemlji i u drugim razvijenim zemljama praktički nema klijenuti nakon poliomijelitisa. Nekoliko naučnika je posebno zaslužno za sadašnje stanje. Oni su pridonijeli da je te bolesti praktički nestalo. Salk je zaslužan […]