Agnozija

CNS
CNS
CNS
CNS

Definicija:

Agnozija je poremećaj prepoznavanja poznatih predmeta putem određenog senzornog sistema, u odsustvu oštećenja svjesti, oštećenja primarnih senzornih funkcija, poremećaja kognicije i anomije.

Kada je oštećen samo jedan senzorni modalitet, npr. vizuelni, predmet se može prepoznati drugim, npr. akustičkim i taktilnim putem. Prema oštećenom modalitetu percepcije, agnozije su razvrstane u vizuelne, auditivne i taktilne.

Vizuelna agnozija označava nemogućnost prepoznavanja stvarnih i nacrtanih predmeta, boja i fizionomija poznatih osoba, bez oštećenja oštrine vida ili širine vidnog polja. Ahromatopsijom ili agnozijom boja označavamo neprepoznavanje boja, a pod aleksijom neprepoznavanje slova.

Auditivna agnozija je poremećaj u prepoznavanju različitog akustičkog materijala (zvuk zvona, cvrkut ptice, tonski materijal i melodije). Anatomsku osnovu auditivne percepcije čini auditivna asocijativna oblast temporalnih režnjeva.

Taktilna agnozija ili astereognozija predstavlja nemogućnost prepoznavanja predmeta putem opipavanja, uz isključenje vida i sluha. Poremećaj prati oštećenje sekundarnih asocijativnih regiona parijetalne kore i odnosi se na suprotnu ruku.

Poremećaji tjelesne šeme

Poremećaji poznavanja topografije tjela ispoljavaju se u vidu agnozije prstiju, dezorijentacije desno-lijevo i autotopagnozije.

Agnozija prstiju se odnosi na nemogućnost identifikacije prstiju na sopstvenom tijelu ili na drugoj osobi (npr. u okviru Gerstmanovog sindroma).

Autotopagnozija se odnosi na nemogućnost prepoznavanja bilo kog dijela tjela, a posljedica je obostrane lezije parijetalnih režnjeva.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.