Analiza normalnog EKG-a

Normalan ekg
Normalan ekg

Elektrokardiogram je zapis koji pravi elektrokardiograf, uređaj koji bilježi električnu aktivnost srca u vremenu. EKG traka se obično kreće 25 mm u sekundi, a rijetko i 50 mm/s, kada se žele analizirati pojedine promjene na EKG zubcima i valovima.

Analiza normalnog EKG-a

Prikaz svih elemenata na EKG-u se najbolje odražava u drugom odvodu D2, pa se mjerenja parametara najčešće na njemu i obavljaju.

Prije snimanja EKG-a kotroliše se baždarenje, odnosno baždarni otklon mora biti visine do 10 mm i mora biti četvrtastog oblika bez prebačaja. Jednom milivoltu odgovara visina od 10 mm EKG papira.

Šiljate otklone zovemo zupcima (QRS), a zatupljene valovima (P,T,U).

Analiza EKG-a:

Pri analizi se treba držati redoslijeda a on je obično sledeći:
1. Analiza baždarnog otklona (podešenost aparata)
2. Ritam
3. Frekvencija
4. Električna osovina
5. Analiza pojedinih elemenata EKG-a
6. Usporedba sa ranijim EKG-nalazima

RITAM

SINUSNI RITAM- postojanje p-vala koji prethodi svakom QRS-kompleksu

FREKVENCIJA

  • normalno 60 – 100 / min
  • sinusna bradikardija < 60
  • sinusna tahikardija > 100

ELEKTRIČNA OSOVINA

Kod zdravih ljudi normalna električna osovina se nalazi u rasponu od -30 do+110 ˚, prosječno 59˚
Osovina ovisi od: položaja srca u toraxu i smjera širenja el.impulsa u srcu.
· I + aVF + = normalna osovina
· I – aVF – = neutralna zona
· – + = desna devijacija
· + – =
II + = normalna osovina
– = lijeva devijacija osovine
Uzroci osovine u neutralnoj zoni:
– emfizem
– hiperkaliemija
– ventrikularna tahikardija

Uzroci desne devijacije el.osovine:
– može biti normalno kod djece i visokih,gracilnih ljudi
– hipertrofija desnog ventrikula
– anterolateralni IM
– lijevi stražnji hemiblok
– plućna embolija
– ASD, VSD

Uzroci lijeve devijacije el.osovine:
– lijevi prednji hemiblok
– trikuspidalna atrezija
– infark donjeg zida

ANALIZA ELEMENATA EKG-a
· P-val predstavlja depolarizaciju atrija
o Visok < 2,5 mm
o Trajanje < 0,10-0,11 s
o Nenormalnosti se mogu naći kod HDA, HLA, hiperkalemije

· PR interval ili PQ interval
o Traje 0,12 – 0,20 s ( 3-5 malih kvadratića )
o Kratak je kod: WPW, LGL, Duchenn mišićne distrofije, Pompeove bolesti
o Produžen kod: AV bloka prvog stepena i trifascikularnog bloka
o
· QRS kompleks predstavlja depolarizaciju ventrikula (električna sistola)
o Traje od 0,06 – 0,10 ,a nikada duže od 0,12 s (3 □ )
o Proširen je kod blokova grana
o Visoke amplitude kod hipertrofije komora
o Niske amplitude kod miksedema i perikardijalnog izliva

· Q zubac normalno ne prelazi širinu od 0,03 s, i nije dublji od ¼ R zupca pripadajućeg QRS, izuzetak je III odvod (nekada i aVL) gdje možemo naći položajni Q zubac ( smanji se u inspirijumu)

· QT interval zavisi od frekvencijesrčanog rada.Pri produženju treba misliti na hipokalemiju ( saliuretici), a često se nađe i u hipokalcemiji, akutnom plućnom srcu,hipotireoidizmu, lijekovi (sotalol, amiodaron). Skraćenje QT int. najčešće izaziva digitalis.
· ST segment normalno je u izoelektričnoj liniji, a može biti i lagano spušten (do 0,5 mm)
o Podignut:AIM, akutni perikarditis, blok lijeve grane, a normalno se može vidjeti kod vagotoničara i tzv. sportskog srca
o Spušten: miokardna ishemija, digoksin, ventrikularna hipertrofija, plućna embolija, LBBB

· T val je normalno pozitivan u odvodima sa izraženim R-zupcem, asimetričan.Najvarijabilniji dio EKG-a.
o Visok: hiperakutni AIM, hiperkalemija, LBBB
o Mal,aplatiran ili negativan : ishemija, hiperventilacija, anksioznost, konzumiranje hladnog pića,kod nekih rasa

· U- val može se naći u mnogih zdravih osoba, a izraženiji se viđa u hipokalemiji.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.