Ren dexter – Ren sinister

puferska uloga bubrega
puferska uloga bubrega

Bubreg
Bubreg

Ren dexter

Desni bubreg sa prednje strane u medijalnom dijelu dolazi u odnos sa silaznim dijelom duodenuma. To je facies duodenalis koja je pokrivena sekundarnim peritoneumom. Gornje dvije trećine prednje strane u odnosu su sa donjim stranom desnog režnja jetre. To je facies hepatika koja je pokrivena primarnim peritoneumom. Između jetre i desnog bubrega nalazi se subhepatički prostor. Donja trećina prednje strane u odnosu je sa fleksura koli dekstra. To je facies kolomesokolika. Ova ploština je pokrivena sekundarnim peritoneumom kojeg na tom mjestu čini prirasli mesokolon ascendens. Uz medijalni rub desnog bubrega nalazi se vena kava inferior.

Ren sinister

Preko sredine prednje strane lijevog bubrega prebacuje se rep pankreasa. To je facies pankreatika koja je pokrivena sekundarnim peritoneumom kojeg čini prirasli dorzalni mesogastrijum. Gornji lateralni dio lijevog bubrega u odnosu je slezenom. To je facies lienalis koja je pokrivena primarnim peritoneumom. Gornji medijalni dio prednje ploštine je preko burze omentalis u odnosu sa želucem. To je facies gastrika koja je pokrivena sekundarnim peritoneumom kojeg tu čini prirasli dorzalni mezogastrijum. Donji dio prednje ploštine lijevog bubrega u odnosu je sa debelim crijevom, i to onim dijelom gdje kolon transverzum prelazi u kolon descendens. To je facies kolomezokolika koja je pokrivena sekundarnim peritoneumom, kojeg na tom dijelu čini srasli mezokolon descendens. Uz medijalni rub lijevog bubrega teče aorta.

Segmenta renalia

Bubrege vaskulariziraju renalne arterije koje predstavljaju visceralne grane aorte abdominalis. A. renalis se neposredno prije pelvis renalis dijeli na 4 prednje i jednu stražnju granu, koje su označene kao aa. prepijelike i a. retropijelika. To su zapravo segmentalne arterije bubrega na osnovu kojih je izvršena podjela bubrega na pet segmenata, i to: segmentum superius, segmentum anterius superius, segmentum anterius inferius, segmentum inferius i segmentum posterius.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.