Fibrinozna upala
Patologija

Fibrinozna upala

Fibrinozna upala Fibrinozna upala nastaje kod jačeg oštećenja tkiva,  kada kroz zid krvnog suda prolaze makromolekule fibrinogena koji se pretvori u fibrin. Ova upala je karakteristična za serozne membrane pluća i sluznice. Fibrinozna upala seroznih opnih […]

Serozna upala
Patologija

Serozna upala

Serozna upala Serozna upala karakteriše se prisustvom obilne količine vodenaste tekućine koja sadrži vrlo malo bjelančevina, ipak više od transudata. Eksudat potiče iz same krvi, a dijelom ga luče i mezotelne ćelije pleuralne, perikardijalne, peritonealne šupljine […]

Epistaxis
Patologija

Vanjsko krvarenje

Epistaxis To su krvarenja pri kojima krv dospijeva u vanjsku sredinu. Najčešće vanjsko krvarenje odvija se direkno preko kože kroz ranu bilo da krv dolazi sa same površine rane ili kroz njen kanal dolazi iz […]