Unutrašnja organizacija jezgre

Unutrašnja organizacija jezgre
Unutrašnja organizacija jezgre
Unutrašnja organizacija jezgre
Unutrašnja organizacija jezgre

U jezgri se nalazi hromatin (koji je organiziran u petlje DNA, a specifične regije tih petlji su vezane za matriks lamina) i molekule RNA. Unutar jezgre razlikujemo heterohromatin i euhromatin. Prvi ostaje kondenziran u interfazi i ne prepisuje se, a euhromatin se dekondenzira i raspoređuje po jezgri.

Heterohromatin je podijeljen u konstutivni, koji se nikad ne prepisuje (satelitni sljedovi), i fakultativni, koji se ne prepisuje u proučavanoj stanici, ali u drugoj dolazi do prepisivanja. Hromatin nije nasumično raspoređen unutar jezgre, nego je podijeljen u diskretno funkcionalne domene i čvrsto su vezani za jezgrinu ovojnicu na više mjesta. Geni koji se aktivno prepisuju smješteni su na periferiju uz kanale koji odvajaju pojedine hromosome. Nakon sinteze RNA se one otpuštaju u te kanale gdje se odvija i njihova doradba. Heterohromatin se isto nalazi na periferiji jer se neki njegovi dijelovi povezani sa laminom. Zbog različitih tipova stanica su i različiti dijelovi fakultativnog hromatina vezani za matriks lamine. Hromatin je u interfaznoj jezgri organiziran u petlje (50 – 100 kb DNA).

Kod Oocita vodozemaca se dobro vide izvučene petlje, dijelovi koji se aktivno prepisuju. Replikacija DNA se odvija u velikim strukturama koje sadržavaju veliki broj replikacijskih kompleksa organiziranih u zasebna funkcionalna tjelešca, a koje se nazivaju replikacijskim tvornicama. Geni koji se aktivno prepisuju raspoređeni su u jezgrinim pjegama.

Ostala tjelešca:

  • PML tjelešca: mjesta lokalizacije regulacijskih proteina u bolesnika sa akutnom promijelocitnom leukemijom
  • Cajalova tjelešca: sadrže karakteristične protein koilin i bogata su malim RNP, a funkcioniraju kao mjesta uspostave i obrade RNP

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.