Poremećaji motorne funkcije jednjaka - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

punkcija koštane srži tagged posts

Achalasia

Poremećaji motorne funkcije jednjaka

Achalasia
Achalasia

Prolazak hrane kroz jednjak nije voljni akt nego refleksni u kojem ima vrlo veliko učešće zemljina teža mada je moguće progutati zalogaj i kada se dubi na glavi. Zbog toga bi mogli zanemariti poremećaje koji su vezani za funkcionalnost muskulature ezofagusa i obratiti pažnju samo na fizičko ometanje hrane pri prolasku kroz jednjak. Dakle osnova poremećaja su suženja koja ometaju prolaz hrani a mogu biti organske ili funkcionalne prirode.

Organska suženja – stricture

Nastaju kod uzimanja materija koja teško oštećuju sluznicu jednjaka kao što su kaustici koji se često uzimaju pri pokušaju samoubistva.

Sluznicu jednjaka na mjestu djelovanja kaustika nakon zacjeljenja zamjenjuje vezivno tkivno koje se retrahuje i stvori suženje...

Read More
Aplastične anemije

Aplastične anemije

Aplastične anemije
Aplastične anemije

Aplastične anemije su posljedica nesposobnosti koštane srži da stvara dovoljan broj eritrocita. Ova pojava je najčešće praćena nedovoljnim stvaranjem i ostalih krvnih ćelija pa se javlja u vidu pancitopenije (leukopenija i trombocitopenija). Osnova je oštećenje hematopoetskog tkiva, a promjene u koštanoj srži se mogu pojaviti u dva oblika:

  • hipoplazija koštane srži – depresija na njen normalan rad pa se u njoj samoj sreće vrlo mali broj ćelija u razvoju
  • hiperplazija koštane srži – kada je promjena locirana negdje u sazrijevanju pa se pojavljuje veliki broj mladih ćelija.
  • često postoji i takva aplazija odnosno hipoplazija da pogađa samo jednu lozu ćelija

Prema etiologiji i patogenezi aplastične anemije dijelimo na primarne (idiopatske) i s...

Read More
Unos željeza u organizam

Unos željeza u organizam

Unos željeza u organizam

Unos željeza u organizam

U organizmu je ukupno 3-4 g gvožđa (hemoglobinu 60- 70%, mioglobinu 3-5%, feritinu 15% i disajnim enzimima citohromu, peroksidazi i katalazi 1%). Osnovna fiziološka uloga gvožđa je obezbjeđivanje prenosa kiseonika. Rezerve gvožđa u sluznici duodenuma, jetri, slezeni i koštanoj srži su u vidu feritina (17-23%). U serumu vezan za ß-globulin ima transportnu ulogu (transferin ili siderofilin). Resorpcija se obavlja u tankom crijevu pri čemu prelazi iz feri u fero oblik. Pozitivan učinak na resorpciju ima hlorovodonična kiselina želudačnog soka, askorbinska kiselina i piridoksin, a negativan fitinska kiselina i veće količine fosfora u hrani.

Znatne količine gvožđa sadrže leguminoze, jetra, žito, zeleno lisnato povrće, meso i jaja, a mnnogo manje mlije...

Read More
Pregled koštane srži

Pregled koštane srži

Pregled koštane srži
Pregled koštane srži

Mikroskopski  pregled koštane srži može pružiti i presudni podatak pri obradi neobjašnjene anemije. Pregled koštane srži daje osobito važne podatke kad se radi o anemijama zbog smanjene proizvodnje eritrocita. Što je anemija teža, veća je vjerovatnost da će ovaj pregled pružiti više podataka. Određivanjem količine i kvalitete prethodnika eritrocita može se odrediti postoji li primarni poremećaj u proizvodnji stanica. Biopsija koštane srži posebno je korisna pri određivanju ukupnog broja i stanične građe. Omjer mijeloidnih i eritroidnih  prethodnika (prekursora) u normalnim je uslovima približno 2:1, ali se umjetno može povećati inkluzijom cirkulirajućih leukocita...

Read More