Ručna revizija materične duplje

Ručna revizija materične duplje

Ovo je jedna od najčešćih akušerskih operacija koju mora da zna ne samo ljekar opšte prakse nego i babica koja vodi porođaj u vanbolničkom porodilištu ili u domicilamom akušerstvu.

Ova intervencija vrši se neposredno posle porođaja ili velikih abortusa posle petog meseca trudnoće. Prilikom dovršenja abortusa do petog meseca trudnoće, umjesto ručne vrši se instrumentalna revizija. Osnovna indikacija je atonično krvarenje.

Za reviziju, materične duplje porodilja se priprema kao i za ostale akušerske operacije. Porodilja dobija kratkotrajnu opštu intravensku ili inhalacionu anesteziju pa ljekar otpočne intervenciju.

 Prstima leve šake razmakne velike i male stidne usne porodilje, pa prste desne ruke, skupljene u vidu akušerske šake, dorzumom okrenute prema simfizi, svrdlastim pokretom okrene za 180 stepeni i tako šaku uvuče u vaginu.
 Tad šaka dorzalnom stranom naleže na zadnji zid vagine a vrhovi prstiju dospevaju do spoljnog ušća uterusa.
 Druga ruka stavlja na fundus uterusa i potiskuje ga naniže u pravcu simfize, tj. kao da ga navlači na ruku koja prodire duž šupljine uterusa sve do njenog dna.
 Kada dospe do dna uterusa, prsti šake se zgrče i izravnaju u jednoj liniji, pa se tako skupljenom šakom, uz pomoć druge ruke, preko trbušnog zida, odnosno preko uterusa, sistematski grebe unutrašnja površina uterusa.

Naročita pažnja se obraća na mjesto pripoja posteljice i na unutrašnju površinu rogova uterusa. Eventualno zaostali komadići posteljice vise kao rese u šupljini uterusa čija je površina na.tom mestu neravna.

 Kad se šakom izgrebe celokupna unutrašnja površina uterusa, dok je akušeru šaka u materici, ubrizgava porodilji intravenski 5 do 10 IJ sintocinona ili oksitocina rastvorenog u 10 ml fiziološke, istovremeno, intramuskularno se daje jedan od preparata ražne glavice (ergometrin, sekalin) ili sintetski preparat metergin.

Ako ljekar koji vrši intervenciju iz bilo kojih razloga ne može da intravenski da neki od preparata sa oksitocičnim dejstvom, on ga daje direktno u materični mišić na taj način što neposredno prije intervencije uvlači u sterilan špric 5 do 10 jedinica nekog od pomenutih preparata i sadržinu jedne ampule nekog od preparata ekstrakta razne glavice, i špric stavi na pokretan stočić nadohvat ruke. Kad završi grebanje unutrašnje površine zidova uterusa, ruku koja je u materici skupi u vidu pesnice i matericu potisne prema prednjem trbušnom zidu, te na taj način ukloni creva između trbušnog zida i uterusa. Drugom rukom pripremljenim špricom ubrizgava rastvor uterotonika preko trbušnog zida direktno u mišić uterusa.

Čim pod dejstvom ubrizganog uterotonika nastane kontrakcija ispražnjene uterusa, provocirana i pojačana bimanuelnom masažom, ljekar izvlači šaku iz materične šupljine, uzgred šakom opipa ivicu spoljnog ušća grlića da vidi da li na njemu postoji kakav rascjep, i materijal, koji je sakupio u toku vršenja revizije, stavlja na čistu kompresu, pažljivo ga pregleda i po potrebi šalje na histološki pregled.[/lang_ba]