Otvaranje vodenjaka

Otvaranje vodenjaka

Vodenjak na samom početku prvog doba porođaja u izvjesnoj meri doprinosi širenju spoljnog ušća uterusa, sve do njegove dilatacije od 3 do 4 cm. Posle toga postojanje vodenjaka predstavlja prepreku daljem širenju spoljnog ušća i usporava napredovanje porođaja. Zato se u savremenom vođenju porođaja u tom stadijumu dilatacije vodenjak veštački otvara.

Porodilja se pripremi kao za unutrašnji pregled. Kažiprst i veliki prst desne šake u rukavicama, ljekar uvlači po zadnjem zidu vagine sve do spoljašnjeg ušća uterusa, iza koga napipa vodenjak u vidu mehurastog ispupčenja glatke, vlažne površine, koja se na dodir ugiba ispred prednjačećeg dijela ploda. Ljekar sačeka porođajnu kontrakciju da bi se vodenjak napunio plodovom vodom i ispupčio i u tom momentu pod zaštitom prstiju koji se nalaze u vagini uvlači kroz nju, do vodenjaka, dugačku pincetu ili pean, čijim vrhom otvara vodenjak.

Pri većoj količini plodove vode, ako prednjačeći dio ploda nije učvršćen u karličnom ulazu, pri otvaranju vodenjaka treba nastojati da plodova voda postepeno otiče, kako ne bi naglim oticanjem ponela sa sobom pupčanu vrpcu i izazvala njeno ispadanje.

Pri otvaranju vodenjaka ljekar ili babica zapaze kolika je količina plodove vode i kakvi su njeni kvaliteti (da li je bistra ili zamućena, sa primesama mekonijuma ili bez njih).[/lang_ba]