Hidropneumotoraks

Pneumothorax
Pneumothorax

Definicija

Hidropneumotoraks predstavlja komplikaciju pneumotaraksa praćenu izlivom tečnosti.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira kompresija i dispnea praćene cijanozom i anemijom.

Na RTG snimku ispod avaskularne svjetline vidi se homogena sjenka tečnosti sa oštrom, horizontalnom granicom.

Hematotoraks

nastaje usljed povrede krvnog suda torakalnog zida, dijafragme, pluća, medijastinuma, usljed poremećaja hemostaze i nekontrolisanog davanja antikoagulanasa.

Dok krvarenja iz pluća imaju tendenciju spontanog zaustavljanja, krvarenja iz velikog krvotoka progrediraju.

Postepeno se javlja kompresija pluća i dispnea. Hematotoraks pokazuje fizikalne znake kao i drugi izlivi. Njegovi simptomi su: dispnea, cijanoza i anemija. Pleuralna punkcija pokazuje krvav sadržaj.

Liječenje

  • pleuralna punkcija (manji izlivi)
  • interkostalna drenaža (veći izlivi) uz blagu trajnu aspiraciju
  • odstranjivanje koaguluma