Zollinger Ellisonov sindrom

Zollinger Ellisonov sindrom
Zollinger Ellisonov sindrom
Zollinger Ellisonov sindrom
Zollinger Ellisonov sindrom

Definicija

To je benigna ulceracija proksimalnog dijela jejunuma sa ekstremno visokim vrijednostima HCl-a, izazvana adenomom ne-β-ćelija pankreasa.

Etiologija

Ovaj sindrom je poslijedica tumora Langerhansovih ostrvaca pankreasa, koji sekretuju gastrin ili hiperplazije G ćelija sluzokože želuca. Pored pankreasa, gastrin sekretujući tumori mogu biti lokalizovani u  u hipofizi, nadbubregu, paratiroidei.

Klinička slika

U kliničkoj slici dominira:

 • Bol u epigastrijumu otporan na antacide
 • povraćanje
 • iznenadna pojava crvenila lica i vrata
 • proliv (steatoreja)
 • ulkus

Javlja se u svakom uzrastu, a češće kod muškaraca.

Glavni simptomi

 • Fulminentni ulkus jejunuma i duodenuma rezistentan na terapiju
 • Dijareja

Razlikujemo dva tipa.

Tip I koji se karakteriše:

 • želudačna hipersekrecija
 • hiperaciditet
 • hiperplazija G-ćelija antruma
 • ulkus želuca (kratkotrajan)
 • bez patoloških promjena u pankreasu

TIP II koji se karakteriše:

 • poslijedica adenoma D-ćelija pankreasa
 • hipersekrecija
 • hiperaciditet
 • dugotrajni ulkus

Danas se smatra da su u pitanju različiti stadijumi iste bolesti. U 60% slučajeva, u pitanju je karcinom pankreasa. Tumor luči različite supstance hormonsokog dejstva. Proliv nastaje zato što ­gastrinemija koči resorpciju H2O u crijevima, a nizak ph u duodenumu koči djelovanje lipaze. Iznenadno crvenilo lica i vrata poslijedica su dejstva drugih hormona koje luči tumor (bradikinin, serotonin, VIP, ACTH). Noćna sekrecija želudačnog soka je povećana, čak do 2l (Kejov test: stimulacija gastrinom; povećava lučenje HCl za čak 60%)

Dijagnoza

Postavlja se na osnovu kliničke slike, testova sekrecije želudačne sekrecije i hipergastrinemije, pregleda želuca i duodenuma barijumom, endoskopije, ehotomografije pankreasa,  CT-a (skenera) pankreasa.

Terapija