Subakutni sklerozirajući panencefalitis - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Definicija

Subakutni sklerozirajući panencefalitis je danas u eri vakcine izuzetno rijetka bolest, izazvana defektnim virusom morbila, koja se prvenstveno javlja kod djece mlađe od 12 godina.

Etiologija

Uzročnik subakutnog sklerozirajućeg panencefalitisa je defektni virus morbila.

Klinička slika

Subakutni sklerozirajući panencefalitis obično počinje postepeno, uz opadanje uspjeha u školi, neposlušnost i zaboravnost. Temperatura u početku nije povišena. Tokom više nedelja ili mjeseci klinička slika postaje složenija, sa poremećenom koordinacijom i ataksijom, miokloničkim trzajevima ekstremiteta i trupa, postepenim gubitkom govora, apraksijom, distonijom i konvulzivnim napadima. Sluh i vid su očuvani do terminalnih stadijuma, kada se ispoljava teška spastička kvadriplegija. Bolest u prosjeku traje nekoliko godina.

Dijagnoza

U likvoru i serumu ovih bolesnika povišeni su nivoi antitjela na virus morbila. Elektroforezom likvora dobijaju se pozitivne oligoklonalne IgG trake, koje predstavljaju antitjela specifična za virus morbila. EEG se karakteriše opštim poremećajem aktivnosti kore, uz relativno karakterističnu periodičnu pojavu kompleksa sporih talasa (ili šiljaka i sporih talasa) velikih amplituda, koji se javljaju u razmacima od 4-20 sekundi. CT i NMR mozga ukazuju na njegovu atrofiju i periventrikularne promjene bijele mase.

Liječenje

Opisani su samo pojedinačni slučajevi kliničkog poboljšanja ili zaustavljanja napredovanja uz intraventrikularnu primjenu interferona-alfa sa intraventrikularnim ili intravenskim ribavirinom.

One comment to Subakutni sklerozirajući panencefalitis

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>