Sarkoidoza – Mb. Besnier-Boeck-Schumann

sarkoidoza
sarkoidoza

Sistemska bolest koju karakteriše granulomatozna reakcija sa stvaranjem specifičnih granuloma u raznim tkivima. Uzrok joj nije otkriven niti je objašnjena patogeneza.

Čvorići su nekazeozni granulomi sastavljeni od

–          agregata tijesno nakupljenih epiteloidnih ćelija često zajedno sa

–          orijaškim ćelijama tipa langhans tipa ili stranog tijela (ovo stranog tijela nije sigurno!).

–          Okruženi rubom limfocita T helper CD4 ćelija.

–          Vrlo rijetko prisutna je centralna nekroza ali nije po tipu kazeifikacije.

–          U starijim promjenama mogu se naći na vanjskom rubu fibroblasti.

U toku bolesti čvorići mogu da nestanu potpuno (restitutio ad integrum) ili ako traju više od godinu dana da hijaliniziraju. Još neke mikroskopske formacije se nađu u granulomima:

–          Schaumannova tjelašcalaminirane konkrecije građene od kalcija i proteina i

–          asteroidna tjelašca – koja se nađu kao inkluzije u orijaškim ćelijama.

sarkoidoza
sarkoidoza

Njihovo prisustvo nije potrebno za dokazivanje sarkoidoze a isto tako se mogu pojaviti i u granulomima druge etiologije

Preko 90% sarkoidoza lokalizovano je u toraksu a promjene najčešće nalazimo na medijastinalnim limfnim čvorovima i u plućima. Isto tako česta lokalizacija je u perifernim limfnim čvorovima. Druge česte lokalizacije su oči, koža (posebno lica), slezena, jetra i kosti a rjeđe se u promjene u miokardu, CNS, mišićima itd.

Najveći broj pacijenata pokazuje anergiju na česte kožne testove koji su kod normalnih osoba skoro uvjek pozitvni: candida, mumps, tuberkulinska reakcija

Ćelijski imunitet je oštećen a humoralni je sačuvan pa se u serumu nađe poliklonalna hipergamaglobulinemija.

Anamneza

Mnogi slučajevi ostaju neotkriveni jer često kod bolesnika nedostaju subjektivni simptomi.

Akutni oblik sarkoidoze

–        nalazimo obično kod pacijenata mlađih od 30 godina, sa

–        malaksalošću, povišenom temperaturom, simptomima konjuktivitisa i uveitisa.

–        ako su lokalizovane promjene na medijastinalnim limfnim čvorovima i u intersticiju o pluća jave se u blažoj mjeri izražen kašalj, bol u grudima i dispnea.

Hronični oblik

–        bolesnici su obično stariji od 30 godina, simptomi su im se javljali pojedinačno i postepeno

–        kašalj, bol u grudima i dispnea se u kasnijim fazama pojačavaju

–        uvećane limfne žlijezde posebno na vratu, pod pazuhom

–        simptomi keratokonjuktivitisa i uveitisa

–        promjene na koži: nodozni eritem

–        promjene na miokardu – aritmije ili simptomi cor pulmonale ili popuštanja srca

–        pareza facijalisa

–        hiperkalcurija i nefrokalcionoza (zbog povećanih količina vitamina d3 koje izlučuju mononuklearni fagociti

fizikalni nalaz

–          oskudni znaci kao kasno inspirijumsko pucketanje

–          mogu se napipati uvećani limfni čvorovi na vratu ili na drugim mjestima

–          znakove očnih promjena

–          promjena na koži, uvećana slezena, jetra itd.

Objektivna dijagnostika

Radiološki pregled

Najkorisniji je, kod najčešćih promjena a to su na hilarnim limfnim čvorovima i u plućnom intersticiju. Sobzirom na nalaz dijelimo je na četiri stadija:

Stadij I

–          bihilarna limfadenopatija sa bilateralno simetrično uvećanim i dobro ograničenim sjenama limfnim čvorova, najizrazitije kod tomografije traheje i bronha.

Ako ne nastupi restitutio ad integrum ili induracija ide stadij II

Stadij II

–          Osim hilarne adeopatije postoje i plućne intersticijske promjene u

–          Pri limfogenom širenju fine i grube mrežaste sjene uz hiluse

–          Pri hematogenom širenju tačkaste ili mrljaste diseminacije pretežno u srednjim poljima

–          Moguće su i kominacije

Promjene drugog stadija se takođe mogu povući spontano ili uz terapiju potpuno ili uz fibrozu

Stadij III

–          Adenopatija više nije jako izražena

–          Postoje samo plućne promjene najčešće u vidu nodularnih sjena koje nastaju zbog fibroze i ožiljne transformacije granulomatoznih promjena

–          Javljaju se i grube trake i velike tumoroidne sjene

–          Može biti  zahvaćena i pleura ali su izljevi rijetki

–          Ako su zahvaćeni bronhi nastaju lokalizovane stenoze.

Stadij 0

–          njega razlikuju samo neki autori a to je stadij u kome još uvjek nema radioloških promjena na plućima

Biohemijska ispitivanja

–          hiperkalcemija i hiperkalcurija uz nefrokalcinozu

–          ubrzana sedimentacija i blaga normocitna anemija u aktivnoj fazi bolesti

–          koncentracije IgA, IgG, IgM u krvi uvećane

–          negativna tuberkulinska reakcija (70% slučajeva)

–          Kweimova reakcija – intradermalno ubrizgavanje suspenzije sarkoidoznog tkiva poslje 5-6 nedelja daje čvorić koje na biopsiji pokazuje karakteristično sarkoidozno granulomatozno tkivo

–          Funkcionalne probe pluća – restriktivne ventilacione smetnje a u kasnim stadijima i opstruktivne smetnje

Stvarna dijagnoza

–          Pregledati bioptički materijal dobiven bronhoskopijom i transbronhalno

–          dijagnozu sarkoidoze na plućima potvrđuju i lokalizacije na drugim organima prije svega

–          nodozni eritem kome prethode artralgije

Lofgrenom sindrom medijastinalna limfadenopatija, nodozni eritem, artralgije i povišena temperatura
Sindroma Mikulicz bilateralna sarkoidoza parotida, submaksilarnih i sublingvalnih žlijezda sa uveitisom
Lupus pernio Besnier promjene na koži pretežno lica sa plavkasto suhim infiltratima
Sarcoid Boeck isto to samo sa kvržicama
Peter-Junglingov sindrom pseudociste u kostima falangi prstiju na rukama

–          Na oku: uveitis, iridociklitis, konjuktivitis, plakovi na skleri

–          Periferna neuropatija (posebno kranijalnih nerava – pareza facijalisa)

–          Slezena – sadrži granulome u oko ¾ slučajeva ali je uvećana samo u oko 20% slučajeva a slično je i sa jetrom a samo 1/3 pacijenata daje simptome abnormalne funkcije jetre

Diferencijalna dijagnoza

Prvo pravilo jePostojanje nekazeoznih granuloma je sugestivno na sarkoidozu ali ostali činioci granuloma moraju da se isključe.

Diferencijalno dijagnostički:

I stadij plućne retikuloze, metastaze limfogranulomatoze, limfosarkoma i karcinom bronha
II stadij tuberkuloza, berilioza, pneumokonioze, karcinomatozni limfangitis, idiopatska hemosideroza i plućne eozinofilije.
III stadij idiopatska plućna fibroza, sklerodermija, reumatska pluća, pneumokonioze, hemosideroza, karcinomatozni limfangitis, farmerska pluća i milijarna tuberkuloza

terapija

–          spontana regresija

–          etiološka terapija ne postoji

–          simptomatska terapija kortikosteroidi – da bi se postigla regresija granulomatoznih promjena i da se spriječi prelazak u fibroznu fazu, uspostavi funkcija oboljelog organa i funkcija T limfocita

–          među apsolutne indikacije za upotrebu kortikosteroida

–          plućne promjene praćene izraženim respiratornim simptomima bez obzira na stadij

–          očne promjene, cns, splenomegalija sa hipersplenizmom, nefrokalcinoza

–          relativne indikacije

–          unakažavajuće promjene na koži

–          oštećenje mukoze

–          dugotrajni bolovi u mišićima

–          kod ostalih oblika korisno je liječnje odgoditi na par mjeseci

Davati

–          prednizon 1mg/kg (velike doze) i smanjivati svakih 10 dana za po 5mg dok se ne dostigne vrijednost 10mg/dan i tako onda davati 2-3 mjeseca

–          ako znaci i dalje postoje davati 0,1mg/kg do punih 6 mjeseci

–          neki predlažu da ako i to ne pomogne nastaviti još 1-2godine sa malim dozama

–          davanje izonijazida – za prevenciju rasplamsavanja tuberkuloze

prognoza

–          prvi stadij – izlječenje u 80% slučajeva

–          drugi – 50-80%

–          treći 25%

nakon 10-15 godina od početka liječenja umire oko 6-7% zbog respiratorne ili kardiovaskularne insuficjencije

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.