Anastomoze sistema v. portae - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
vena porta

Anastomoze sistema v. portae

 

vena porta
vena porta

 

Sistem v. portae anastomozira sa sistemom v. kave superior et inferior na 4 načina:

1. preko ezofagealnih vena  koje se dijelom uljevaju u v. gastriku sinustru (koja pripada sistemu v. porte), a dijelom u v. azigos et hemiazigos koje su u vezi sa sistemom v. kave superior i inferior.

2. preko malih vena u retroperitonealnom prostoru koje su jednim dijelom u vezi sa korijenovima mezenterijalnih vena (koje pripadaju sistemu v. porte), a drugim dijelom u vezi sa v. azigosom i hemiazigos.

3. preko pleksus rektalisa od kojeg odlaze vv. rektales superiores (koje preko v. mezenterike superior pripadaju sistemu v. porte) i vv. rektales inferiores i vv. anales (koje preko v. iliake interne i v. pudende interne pripadaju sistemu v. kave inferior).

4. preko paraumbilikalnih vena koje jednim krajem komuniciraju sa v. porte, a drugim sa v. epigastrika superior (pripada sistemu v. kave superior), inferior i superficialis (pripadaju v. kavi inferior). Kada se spriječi protok krvi kroz v. porte usljed patoloških razloga, onda  krv ide kroz paraumilikalne vene koje se prošire i formiraju karakterističnu sliku meduzine glave, kaput meduze.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>