Hemiplegija - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Hemiplegia

Hemiplegija

Hemiplegija je stanje potpuncg gubitka neuromišićnih funkcija ispoljenih na jednoj strani tijela , izazvano oštećenjem suprotne strane mozga. Ako se radi o djelimičnom slabljenju funkcija tada se radi o hemiparezi.  Najčešći etiološki činioci koji dovode do oštećenja mozga su:

 • cerebrovaskularna oboljenja (najčešće arterioskleroza)
 • traume
 • infekcije ( encefalitisi i encefalomijelitisi)
 • tumori (primami i s ekundarni)

Mozak je visoko diferencirano tkivo, složene građe i izuzetno osjetljivo na nedostatak krvi , odnosno kiseonika i glukoze. Potreba za krvlju je velika , mozak koristi 15 % srčanog volumena i 20 % kiseonika potrebnog za cijelo tijelo. Vaskularizovan je preko dva sistema:

 • prednjeg – karotidnog
 • zadnjeg – vertebro-bazilarnog

Glavnu anastomozu između dva sistema predstavlja Willisov šestougao na bazi mozga.

Hemiplegija predstavlja oduzetost jedne polovine tijela , nastale oštećenjem suprotne hemisfere mozga. Najčešći uzrok nastanka je moždani udar. Posljedice nisu samo funkcionalne , već i estetske, psihičke , kognitivne , socijalne i druge. Program rehabilitacije je individualan i prilagođava se svakom pacijentu prema osobnom skladu sa njegovim potencijalom. Značaj ranog tretmana je na prevenciji:

 • pneumonija
 • vaskularnih komplikacija ( tromboza)
 • dekubitusa
 • a naročito kontraktura.

Sveobuhvatnim tretmanom i angažovanjem svih članova tima , počevši od samog nastanka moždanog udara na neurološkim odjeljenjima , pa do krajnjeg osposobljavanja u rehabilitacionim ustanovama garantuje se uspješan oporavak.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 comments to Hemiplegija

 • Portable Grill  says:

  I’ve already bookmark this article and will definitely refer this article to all my close friends and colleagues. Thanks for posting!

 • play  says:

  uh…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>