Ductus cochlearis
Anatomija

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis uložen u canalis spiralis cochleae pripada akustičnom dijelu (pars auditiva) membranoznog labirinta. Sastavljen je od jedne spiralno zavijene cijevi,  zatvorene na oba kraja , analogno koštanoj cochlei. Zato se i zove cochlea membranacea. […]

Manuelni mišićni test
Zanimljivo

Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test Manuelni mišićni test je subjektivna metoda mjerenja mišićne snage. Nekada je bilo uobičajeno da svako sljedeće mjerenje vrši isti terapeut ali se pokazalo da ako više ispitivača uradi test da se na […]

barthelov index
Zanimljivo

BARTHEL INDEX

barthelov index BARTHEL INDEX AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOG ŽIVOTA (ASŽ) AKTIVNOSTI SVAKODNEVNOGA ŽIVOTA (engleski: ADI – Activities of daily living). Ovaj indeks se koristi za procjenu slijedećega: – Šta pacijent (osoba sa invaliditetom radi, – Da se […]

Hemiplegia
Neurologija

Hemiplegija

Hemiplegija je stanje potpuncg gubitka neuromišićnih funkcija ispoljenih na jednoj strani tijela , izazvano oštećenjem suprotne strane mozga. Ako se radi o djelimičnom slabljenju funkcija tada se radi o hemiparezi.  Najčešći etiološki činioci koji dovode […]