Amebna dizenterija

Amebna dizenterija - Nalaz biopsije
Amebna dizenterija - Nalaz biopsije
Amebna dizenterija - Nalaz biopsije
Amebna dizenterija – Nalaz biopsije

Amebna dizenterija se obično javlja kod iscrpljenih osoba, kao i kod žena tokom trudnoće. Može se javiti kod liječenja kortikosteroidima. Za Amebnu dizenteriju je karakterističan jak abdominalni bol, groznica i obimna krvava stolica. Komplikacije uključuju obilno krvarenje u debelom crijevu i perforaciju crijeva.

Ekstaintestinalna amebijaza: apces jetre je obično prisutan u 5% pacijenata sa kliničkom manifestacijom amebijaze, mada se amebni granulomi mogu razviti i u drugim organima (CNS, koža, srce). Mnogi oboljeli su bez simptoma infekcije, čak i ako paraziti nastane mukozu debelog crijeva.

Dijagnoza

Intestinalna amebijaza se dijagnostikuje odredjivanjem prisustva E.histolytica u stolici ili aspiratima dobijenih sigmoidoskopijom. Nativni preparati se koriste za određivanje morfoloških i morfometrijskih karakteristika trofozoita i ciste i utvrđivanje karakteristične pokretljivosti trofozoita. Preparati se mikroskopiraju odmah nakon pripreme, da se izbjegne sušenje materijala, a kod mikroskopiranja trofozoita za uočavanje pokretljivosti obavezno je zagrićevanje peparata pomodu grijača ili zagrijavanjem komore u kojoj se nalazi mikroskop (Futova komora). Razmaze za trajne preparate treba fiksirati odmah za kasnije bojenje i utvrdjivanje fragilnih trofozoita i diferenciranje vrsta. E.histolityca se diferencira od ostalih intestinalnih ameba na osnovu morfoloških i morfometrijumskih kriterijuma. Serološki testovi (imunofluorescentna metoda, imunoenzimska metoda – ELISA) za detekciju antigena ciste vrste E.hitolityca takođe se koriste u dijagnostici intestinalne amebijaze. Za kultivisanje ameba koristi se Leflerova podloga-modifikacija po Simidu. To je dvofazna podloga sa čvrstom i tečnom fazom, pri čemu se materijal zasijava u tečni dio. Od tečnog dijela tokom inkubiranja podloge svakog dana se prave mikroskopski preparati u kojima se traže trofozoiti. Kod pacijenata bez simptoma bolesti sa intestinalnom infekcijom dijagnoza se postavlja detekcijom cisti u fecesu ili serološki nalazom antigena ciste u istom materijalu. Detekcija antitjela u serumu nema dijagnistički značaj. Ekstraintestinalna infekcija se teže dijagnostikuje. Materijal dobijen drenažom apscesa može se pretražiti na trofozoite. Dijagnoza ove forme amebijaze može se postaviti i histopatološkim analizama materijala dobijenog nakon autopsije ili biopsije. Serološki testovi za detekciju specifičnih antitjela koriste se u dijagnostici ekstraintestinalne infekcije, više od 90% pacijenata sa apscesom na jetri imaju dijagnostički značajan titar antitjela. Serološki testovi mogu biti teški za tumačenje jer antitjela mogu biti prisutna godinama nakon infekcije.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.