Simptomi zbog kojih trebate posjetiti oftalmologa

Mutan vid
Mutan vid

Više od 285 miliona ljudi u svi­jetu, prema procjeni svetske zdra­vstvene organizacije (WHO) je izgubilo vid. Od ovog broja oko 80% bolesti je moglo biti spri­ječeno ili izliječeno, da su bile pravovremno otkrivene.

Upravo zato su redovni pregle­di oftalmologa jako bitni. Mogu bi­ti jedini način otkrivanja podmu­klih oboljenja koje ne daju si­mptome. U drugim slučajevima ja­vljaju se određeni simptomi, kao što su pad vida ili bol u oku, zbog kojih se potrebno što prije javiti oftalmologu. Krenimo redom:

Bljeskovi, mušice ili sjena u vidnom polju

Nagla pojava bljeskova, pojava većeg broja mušica u vidnom po­lju ili pojava sjene na periferiji vi­dnog polja, mogu biti znaci nasta­nka odljepljenja mrežnice oka. Mrežnica je sloj stažnjeg dijela oka koji prikuplja vidne informa­cije i šalje ih mozgu. Kratkovidnost ih prethodna povreda mogu biti dobra podloga za nastanak ovog oboljenja koje je potrebno tr­etirati u što kraćem roku od nasta­nka i predstavlja jedno od hitnih stanja u oftalmologiji. Operativni zahvati ovog stanja se danas uz vr­hunsku opremu veoma uspješno obavljaju u Klinici Svjetlost. Uko­liko se ovo stanje otkrije na vrije­me moguć je potpuni povrat vidne funkcije. S druge strane, ukoliko se ovo stanje ne tretira može dovesti do sljepoće zahvaćenog oka.

Nagli pad vida  

Nagli gubitak vida može da bude znak vehkog broj oboljenja. Među najčešćima je začepljenje arterije centralis i degeracija maule (centra za vid) povezana sa go­dinama, koja zahvata ljude starije od 60 godina i jedan je od vodećih uzroka slabog vida starije popula­cije. Nagli pad vida se dešava usljed nastanka divljih krvnih žila iz kojih curi krv i tekućina, koje se što prije moraju ukloniti iz centra za vid. Liječenje ovog oblika bole­sti se sprovodi svakodnevno u Po­liklinici Svjetlost Sarajevo a vrši se aplikacijom injekcije Avastina u oko. Sama aplikacija nije bolna, a ukoliko se liječenje započne na vr­ijeme u najvećem broju slučajeva dolazi do očuvanja i popravljanja vida.

Bol u oku 

Većina očnih oboljenja ne bo­le. Ukoliko se jave bolovi oka oni mogu biti uzrokovani suhoćom oka, površinskom povredom oka ah isto tako bol može biti uzroko­van akutnim napadom visokog očnog pritiska.

U ovakvim slučajevima potre­bno se odmah javiti oftalmologu jer u slučaju da se ne liječi ovakav očni pritisak može dovesti do nepovratnog gubitka vida.

Dugotrajni osjećaj nelagode oka  

Ukoliko se pojavi osjećaj nela­gode u oku nakon što ste se bavi­li aktivnostima u kojima su vam mogle upasti sitne čestice u oko, potrebno je da se javite oftalmolo­gu koji će provjeriti da li imate ostatke stranog tijela u oku i uklo­niti ih ukoliko se isti pronađu. Ovakva sitna strana tijela mogu da dovedu do infekcija oka.

Crvenilo oka 

Ukoliko su vam oba oka crve­na moguće je da imate konjunktivits, koji je blaga upala oka. Crve­nilo jednog oka s druge strane češće je znak dublje upale oka ko­ja zahtjeva opsežan tretman ofta­lmologa u cilju očuvanja vida.

Neugodnost kod pacijenata koji nose kontaktne leće   

Upale oka su česte kod pacije­nta koji koriste kontaktne leće, ma­nifestiraju se crvenilom ih neugodnošću pri nošenju leća. Tada je po­trebno skinuti leće i javiti se ofta­lmologu, jer su određene infekci­je uzrokovane lećama opasne po vid. U ovakvim slučajevima nika­da se ne smije zanemariti crvenilo, neugodnost i bol oka pri nošenju leća. Ovakvi simptomi mogu biti znak da vaše oko više ne prihvata leće i da je vrijeme da ra­zmislite o laserskom skidanju di­optrije. Ovaj zahvat je bezbolan i siguran, a 95% pacijenata koji ima­ju dioptriju su kandidati za laser­sko skidanje dioptrije.

Mutan vid     

Čak i kada se izbistri, mutan vid može biti znak niza oboljenja oka kao što su glaukom, duboka upala oka ih degeneracija centra za vid. U starijoj dobi mutan vid se često javlja kao posljedica mrene. Mrena se danas izuzetno uspješno može operisati a moderan pristup liječenju mrene nam omugućava da zahvatu pristupimo čim mrena počne smetati vidu pacijenta. U do­govoru s doktorom bira se najbo­lja leća za vas, a sam zahvat traje svega 10 minuta.

Mutan vid se često javlja kod dijabetičara i može biti signal da su u oku nastupila oštećenja usljed šećerne bolesti, tada je potrebno što prije javiti se doktoru i započeti li­ječenje. Oštećenja od šećera mogu nastati i bez simptoma u vidu pa ukohko bolujete od dijabetesa i ne­mate problema sa vidom potrebni su obavezni godišnji pregledi ofta­lmologa da bi sačuvali vaš vid!

Ukoliko primjetite neki od ovih simptoma, najsigurnije za vaš vid je da se što prije javite spe­cijalisti za očne bolesti, čak i onda kada su simptomi samo prolazni. Otkrivanje i početak liječenja bo­lesti je jedini način da sačuvate svoj vid od bolesti koje su u modernoj oftalmologiji izlječive.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.