Nove smjernice za kontrolu bolesnika sa dijabetesom

Dijabetes
Autor: Dr Baškim Bajrami, specijalista porodične/obiteljske medicine
Autor: Dr Baškim Bajrami, specijalista porodične/obiteljske medicine

Redoviti kontrolni pregledi su važni zbog toga što:

 • omogućuju rano otkrivanje komplikacija dijabetesa, jednostavnim krvnim ili testovima mokraće,
 • omogućuju liječniku i samom pacijentu ocjenu uspješnosti i teškoća na koje nailaze,
 • omogućuje pacijentu redovite kontakte sa zdravstvenim timom koji će dati smjernice kako postići željeni cilj.

Zdravstveni tim

Uspješna borba s bolešću kakva je dijabetes, često uključuje suradnju s nekolicinom stručnjaka. Zdravstveni tim koji vodi brigu o Vašem zdravlju može uključivati sljedeće stručnjake:

Liječnik: liječnik opće/porodične/obiteljske medicine, specijalist porodične/obiteljske medicine, subspecijalist-endokrinolog,

Medicinska sestra/tehničar: tijesno surađuje u timu porodične/obiteljske medicine s liječnikom i pomaže u zdravstvenoj skrbi.

Dijetetičar: pomaže oko pitanja kako se pravilno i zdravo hraniti, što olakšava svakodnevnu kontrolu šećera u krvi.

Prema preporukama Američke asocijacije za dijabetes (ADA) – Komponente sveobuhvatne procjene dijabetesa,  iz januara 2011. potrebno je, inicijalno, uraditi slijedeće:

Historija bolesti

 • dob i karakteristike pojave dijabetesa (npr. DKA, asimptomatski laboratorijski nalaz)
 • način ishrane, navike u fizičkoj aktivnosti, dijetetski status, i podaci o težini; rast i razvoj u djetinjstvu i adolescenciji
 • podaci o edukaciji  za šećernu bolest
 • pregled prethodnog liječenja i odgovor na terapiju (zapisi o HbA1c)
 • trenutno liječenje dijabetesa, uključujući i lijekove, plan obroka, navike u fizičkoj aktivnosti  i rezultate vrijednosti GUK-a
 • učestalost, ozbiljnost i uzroci dijabetesne ketoacidoze (DKA)
 • epizode hipoglikemije: svjesnost, ozbiljnost, učestalost i uzroci hipoglikemija
 • podaci o komplikacijama povezanim sa dijabetesom:
  • mikrovaskularne: retinopatija, nefropatija, neuropatija (senzorne, uključujući podatke o ranama na stopalima; autonomne, uključujući seksualnu disfunkciju i gastroparezu)
  • makrovaskularne: koronarna srčana bolest, cerebrovaskularne bolesti, periferna vaskularna bolest
 • ostalo: psihosocijalni problemi, bolesti zuba.

Gastropareza: kod dijabetičara sa dijabetesnom polineuropatijom mogu biti oštećeni i nervi koji regulišu probavu. Posljedica je smetnja u kontrakcijama želuca. Simptomi su mučnina, povraćanje, nadutost, gasovi u crijevima i prerani osjećaj sitosti.

Fizikalni status/pregled:

 • visina, težina, BMI
 • mjerenje krvnog tlaka, uključujući i ortostatska mjerenja, kada su indicirana
 • fundoskopski pregled
 • palpacija štitnjače
 • pregled kože (zbog acanthosis nigricans i mjesta ubrizgavanja inzulina)
 • detaljan pregled stopala:
  • inspekcija
  • palpacija pulsa a. dorsalis pedis i a. tibialis posterior
  • prisustvo/odsustvo  patelarnog i Ahilovog refleksa
  • određivanje propriocepcije, vibracije i senzacije monofilamentom
Acanthosis nigricans
Acanthosis nigricans

Acanthosis nigricans predstavlja pojavu hrapave, suhe kože, smeđe boje, naglašenog crteža, na vratu, u pazušnim jamama, genitalno i perigenitalno. Na dlanovima i tabanima se javljaju zadebljanja bez pigmentacija. Hiperpigmentacije se mogu javiti i na drugim mjestima, a promjene se ponekad javljaju i na sluznicama . Može biti prisutan i svrbež. Važno je razlikovati benigni oblik ove bolesti koji je nasljedan, pojavljuje se često kod žena i to uglavnom prije puberteta, te slične promjene koje se mogu javiti kod mladih i debljih osoba, ali se u tom slučaju promjene mogu same povući. Ove promjene vrlo često mogu i prethoditi pojavi malignog tumora (Acanthosis nigricans maligna). Pojava ove dermatoze podudara se sa postojanjem  malignog tumora u gotovo 100% slučajeva i to se najčešće radi o adenokarcinomu u trbušnoj šupljini.

Laboratorijski nalazi:

 • HbA1c, ako rezultati nisu raspoloživi za zadnja 2–3 mjeseca
 • ako rezultati nisu urađeni u zadnjih godinu dana:
  • lipidni profil, uključujući ukupni, LDL i HDL holesterol i trigliceride
  • testovi jetrenih funkcija
  • albumini u urinu, te omjer izlučivanja albumin/kreatinin
  • kreatinin u serumu i klirens kreatinina (za GF)
  • TSH (Thyroid-stimulating hormone) kod dijabetesa tip 1, dislipidemije, ili kod žena starijih od 50 godina

Preporučiti /uputiti:

 • godišnji pregled oka sa proširenjem zjenica
 • za žene u reproduktivnom dobu – planiranje porodice/obitelji
 • dijetetičara za MNT (medical nutrition therapy, medicinska terapija ishrane/prehrane)
 • DSME (diabetes selfmanagement education, edukacija o samokontroli/samovođenju dijabetesa)
 • pregled zuba
 • stručnjake za mentalno zdravlje, ako je potrebno
 • prestanak pušenja
 • njega stopala
 • redovito cijepljenje (godišnje, vakcina protiv gripe i upale pluća, kod starijih od 65 godina)
 • svakodnevno uzimati ASK (75–162 mg/dan) ili Clopidogrel (75 mg/dan)

Sažetak:  Standardi medicinske njege za dijabetes

Smjernice dijabetes
Standardi medicinske njege za dijabetes

Reference

 1. Interna medicina, Božidar Vrhovac i sur., Naklada Ljevak, Zagreb, 2003.
 2. Opšta medicina-porodična medicina, Dane Žigić i sar., Sekcija opšte medicine SLD, Beograd, 2003.
 3. Mayo clinic o životu s dijabetesom, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
 4. American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes 2011,  Diabetes Care, Vol. 34, supplement 1, january 2011.
 5. Mayo clinic o životu s dijabetesom, Medicinska naklada, Zagreb, 2005. str. 142 (modificirano)
 6. American Diabetes Association (ADA) Standards of Medical Care in Diabetes 2011,  Diabetes Care, Vol. 34, supplement 1, january 2011. str. 17
 7. American Diabetes Association (ADA) Executive Summary: Standards of Medical Care in Diabetes 2011, Diabetes Care, Vol. 34, supplement 1, january 2011.  S4-S10

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.