IZBORNA SKUPŠTINA LJEKARSKE/LIJEČNIČKE KOMORE FBIH

Ljekarska komora FBiH
Ljekarska komora FBiH

U Zenici je 23.04.2016. godine održana redovna (godišnja) Skupština Ljekarske/liječničke komore Federacije BiH. Ona je, ujedno, bila i izborna Skupština za novi mandatni period od 2016. do 2020. g.

Nisu se odazvali pozivu

Iako pozvani, pozivu se nisu odazvali predstavnici kantonalnih ministarstava zdravstva, federalnog ministarstva zdravstva niti predsjednici i(li) delegati u kantonalnim skupštinskim komisijama za zdravstvo i Parlamenta Federacije BiH.

Skupštinu je pozdravio i poželio dobrodošlicu i uspješan rad prim. dr. Tarik Kapidžić, predsjednik LjK Zeničko-dobojskog kantona, kao i predstavnik Sindikata doktora Federacije BiH.

Predsjednik Skupštine prim. dr. Hidajet Rahimić je, pozdravljajući prisutne, zahvalio dosadašnjem predsjedniku Federalne komore prim. dr. Harunu Drljeviću na uspješnom radu i iscrpnom izvještaju za 4-godišnji period koji su delegati dobili uz ostali materijal.

Osvrćući se na protekli mandat, dosadašnji predsjednik Lj/LK Federacije BiH prim. dr. Harun Drljević je dao kratak hronološki prikaz trnovitog puta formiranja komore uz naglasak na stvaranju ambijenta o komori kao parlamentu svih ljekara koji će se pitati o bitnim stvarima u zdravstvu FBiH.

[supsystic-gallery id=2 position=center]

Nakon izbora radnih tijela skupštine (verifikacione komisije, zapisničara i izbornog povjereništva) predsjednik Skupštine je predstavio (novo)izabrane delegate, članove Izvršnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti predloženih od kantonalnih komora, koji su jednoglasno verificirani od strane delegata Skupštine.

Izborom radnog predsjedništva Skupštine, pristupilo se radnom dijelu sjednice.

23 (novo)izabrana (od ukupno 30) delegata usvojili su Zapisnik sa predhodnog skupštinskog zasjedanja, godišnje  izvještaje o radu predsjednika i Izvršnog odbora, finansijskom poslovanju Nadzornog odbora, kao i planove za naredni period. Kako prijedlozi za izmjene i dopune Statuta federalne komore nisu predočeni delegatima, razmatranje izmjena odlaže se za narednu Skupštinu.

Delegati Skupštine potom su, tajnim glasanjem, izabrali novo rukovodstvo Ljekarske/liječničke komore Federacije BiH za mandatni period 2016. -2020.:

  • za predsjednika – prim. dr. Harun Drljević, a za zamjenike predsjednika – dr. Ivanka Mađar Šimić i dr. Smiljana Viteškić;
  • za predsjednika Skupštine – prim. dr. Hidajet Rahimić, a za zamjenika predsjednika Skupštine – dr. Željko Martinović.

Novoizabrani predsjednici Komore i Skupštine zahvalili su se na ukazanoj časti i povjerenju u nadi da će Komora, u narednom periodu, biti prepoznatljiv dio zdravstvenog sistema uz opasku predsjednika dr. Haruna Drljevića upućenu ljekarima/liječnicima u politici da paze iz kog jata dolaze jer su u politici privremeno, a u ljekarskoj profesiji doživotno!

dr. Baškim Bajrami,

delegat Skupštine Lj/LK FBiH (LjK BPK Goražde)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.