Ishijalgična neuropatija
Neurologija

Ishijalgična neuropatija

Autor: prim.mr.sc. Senad Međedović, dr.med. Išijas Definicija Ishijalgična neuropatija je oboljenje koje nastaje oštećenjem kičmenih korjenova izazvanim prolapsom lumbalnih intervertebralnih diskusa. Obilježava ga bol u donjem dijelu leđa koja se širi u jednu ili obje […]

Fanconijev sindrom
Interna

Fanconijev sindrom

Definicija Fanconijev sindrom je skup transportnih poremećaja u proksimalnom tubulu koji zahvaćaju aminokiseline, monosaharide, natrij, kalij, kalcij, fosfat, bikarbonat, mokraćnu kiselinu i proteine. Posljedice Posljedice mogu biti opća aminoacidurija, glikozurija, gubitak soli, hiperkalcijurija, hipofosfatemija, proksimalna […]