Bubreg
Interna

Agenezija bubrega

Definicija Agenezija bubrega predstavlja urođeni nedostatak bubrega, a može biti bilateralna, što je dosta rijetko (1:5 000), kada nedostaju oba bubrega i unilateralna kada nedostaje jedan bubreg. Ova anomalija je nespojiva sa životom i češće […]

Bubreg
Interna

Renalna limfangiomatoza

Sinonimi za ovu bolest su perikaliksna limfoangiomatoza ili parapijelična limfoangiomatoza. Promjena se sastoji u cistično izmjenjenim limfatičnim kanalima. Promjene mogu biti ograničene na hilusnu regiju bubrega u okolici velikih krvnih žila, a najdalje se mogu […]

Demijelinizacione bolesti
Neurologija

Demijelinizacione bolesti

Mijelin predstavlja lipoproteinsku membranu koja obavija nervna vlakna, aksone. Hemijski mijelin je sastavljen iz: holesterola, svingolipida, fosfolipida, galaktolipida, proteolipida i glikoproteina. Međutim, njegov sastav nije isti u centralnom i perifernom nervnom sistemu. Uloga mijelina je […]