Udruženje ljekara porodične medicine 1
Porodična medicina

Novo ime udruženja

Udruženje  ljekara/liječnika  porodične/obiteljske  medicine  FBiH  održalo  je  redovnu  Skupštinu  02.04.2016. godine  u  plenarnoj  sali  kompanije  “Farmavita”  u  Vogošći. Novo ime udruženja 45  delegata  izabranih  iz  Podružnica  Udruženja  (Sarajevo, Tuzla, Zenica, Mostar, Travnik, Bihać, Goražde)  svojim  […]

dr Baškim Bajrami
Porodična medicina

Monofilament test

U cilju prevencije makro- i mikro-vaskularnih komplikacija dijabetesa kod pacijenata u ambulantama porodične medicine, akcenat se stavlja i na edukativnim predavanjima manjim grupama bolesnika. Monofilament test Saradnja lokalne zajednice i osiguranika, zdravstvenih profesionalaca, stručnih saradnika […]