Normalan ekg
Porodična medicina

Analiza normalnog EKG-a

Elektrokardiogram je zapis koji pravi elektrokardiograf, uređaj koji bilježi električnu aktivnost srca u vremenu. EKG traka se obično kreće 25 mm u sekundi, a rijetko i 50 mm/s, kada se žele analizirati pojedine promjene na […]