Meteoropatija
Zanimljivo

Meteoropatija

Meteoropatija Meteoropatija je pojam koji se ranije rijetko mogao čuti, dok se danas njoj pridaje sve veći značaj. Meteropatija je grupa zdravstvenih simptoma i reakcija koje se manifestuju kada dođe do promjena jednog ili više […]

Bruksizam ili škripanje zubima
Zanimljivo

Bruksizam

Bruksizam ili škripanje zubima Bruksizam ili škripanje zubima je pojava koju svakodnevno ima veliki broj populacije (6 milijuna ljudi samo u Engleskoj). Stručni naziv takve pojave je bruksizam te predstavlja veliki problem ponajviše u mladoj […]

Porodični ljekar
Zanimljivo

Porodični ljekar

Porodični ljekar Liječenje kod porodičnog ljekara trebalo bi biti konstantno od rođenja do smrti. Kontinuitet njege osigurava se kroz vođenje zdravstvenog kartona. Porodični ljekari će osigurati zdravstvenu zaštitu pacijentu tokom dužih perioda njegovog života i […]

Šok i vrste šoka
Hirurgija

Šok i vrste šoka

Šok i vrste šoka Definicija Šok je stanje organizma sa teškim poremećajem mikrocirkulacije koji dovodi do kritičnog smanjenja snabdjevanja tkiva i organa krvlju (mozga, srca, bubrega, jetre) i nedovoljnog snabdjevanja ćelija kisikom. Etiopatogeneza Na osnovu […]