Varikokela - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Anamneza tagged posts

Varikokela

Varikokela

Definicija:

Varikokela predstavlja zmijoliko proširenje vena funikulusa spermatikusa i/ili vena testisa.

Etiopatogeneza:

Najčešće se zapaža u trećem desetljeću života, a vrlo rijetko prije desete godine. Ako se pojavi ranije, tada je obično simptomatska, a uzrok joj je tumor bubrega. Simptomatska nastaje zbog kompresije sprematičnih vena tumorom. Puno je češća na lijevoj strani. Oko 90% – veći je hidrostatski pritisak na lijevoj strani, jer se lijeva vena testisa ulijeva u venu renalis, znači okomito putuje do nje, veći je pritisak nego na desnoj strani gdje se ova vena ulijeva u venu kavu inferior.

Klinička slika:

Bolesnici se tuže na tupu bol, osobito dok stoje, te pečenje i svrbež u području bolesne strane skrotuma...

Read More

Mišićni osjetni receptori

Mišićni osjetni receptori
Mišićni osjetni receptori

Mišićno vreteno je receptor koji je smješten u samom mišiću. Građen je od snopića tankih intrafuzalnih vlakana koja su postavljena paralelno sa vlaknim samog mišića; to su ekstrafuzalna vlakna.

Oko snopa intrafuzalnih vlakana nalazi se završetak senzornog neurona; to je anulospiralni završetak. Mišićno vreteno zamjećuje istezanje mišića odnosno istezanje ekstrafuzalnih vlakana dovodi do istezanja i intrafuzalnih vlakana. To podražuje senzorni neuron koji ulazi u kičmenu moždinu kroz stražnje rogove i prenosi signal do nervnog centra.

U sivoj masi kičmene moždine senzorni neuron pravi sinapsu sa alfa motornim neuronom prednjeg roga kičmene moždine...

Read More
Testis

Poremećaji spolnih hormona muškarca

Testis
Testis

Glavni muški hormon iz gonada je testosteron koje luče lejdigove intersticijalne ćelije testisa kada ih podražuje ICSH  hipofize. Ove ćelije i nastaju kada se u pubertetu počinje lučiti ICSH.  Testosteron utiče na stvaranje muških sekundarnih polnih karakterisitika, a primarne polne karakteristike usavršava:

  • povećava genitalije, skrotum prostatu
  • stimulira rast dlaka
  • mjenja jačinu glasa
  • uvećava bazalni metabloizam, posljedično povećavajući broj Eritrocita u krvi
  • psihički stvara agresivnost, uspostavlja libido i potenciju

Poremećaji funkcije se javljaju u obliku hiper i hipogonadizma

Hipergonadizam

U načelu je rijetka pojava, a još rjeđe se primjećuje...

Read More
Ovarij

Poremećaji ženskih spolnih hormona

Ovarij
Ovarij

Ženske gonade su ovariji. Od hormona koje luče najvažniji su Estradiol (najvažniji estrogen) i Progesteron.

Estradiol (Estrogen)

Stvara se u granuloza ćelijama folikula za vrijeme folikularne faze u menstruacionom ciklusu. Kod trudnice se oko 100x estrogena luči više u placenti međutim ukupno djelovanje estrogena pojačavaju samo za 30x jer su to estrogeni slabijeg djelovanja estriol i estron.

Regulacija: gonadotropini FSH i LH mu pojačavaju sekreciju.

Pubertet

  • Povećava ženske polne organe (tube, uterus, vaginu)
  • Prevodi kubični epitel vagine u oroženi mnogoslojni pločasti koji je mnogo otporniji prema infekcijama
  • Karakteristično modificira sluznicu uterusa koja odeblja razviju se žlijezde, razvija se i sluznica tube.
  • Moblizira i deponuje masti na karakterističn...
Read More