Varikokela
Hirurgija

Varikokela

Definicija: Varikokela predstavlja zmijoliko proširenje vena funikulusa spermatikusa i/ili vena testisa. Etiopatogeneza: Najčešće se zapaža u trećem desetljeću života, a vrlo rijetko prije desete godine. Ako se pojavi ranije, tada je obično simptomatska, a uzrok […]

Fiziologija

Mišićni osjetni receptori

Mišićni osjetni receptori Mišićno vreteno je receptor koji je smješten u samom mišiću. Građen je od snopića tankih intrafuzalnih vlakana koja su postavljena paralelno sa vlaknim samog mišića; to su ekstrafuzalna vlakna. Oko snopa intrafuzalnih […]