Skeletno mišićno tkivo - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

www.medicina tagged posts

Skeletno mišićno tkivo

Skeletni mišić
Skeletni mišić

Skeletno mišićno tkivo građeno je od diferenciranih stanica koje sadrže kontraktilne bjelančevine. Većina mišićnih stanica mezodermalnog je podrijetla, a diferencira se izduživanjem i sintezom bjelančevina. Građeno je od snopova vrlo dugih, cilindričnih vlakana s mnogo jezgara koja pokazuju optičku pojavu poprečne ispruganosti citoplazme.

 • Mišićna vlakna – nastaju stapanjem nezrelih, embrionalnih mišićnih stanica (mioblasta) s jednom jezgrom u jedinstvenu masu citoplazme s mnogo jezgara (sincicij)
 • Ovalne jezgre – nalaze se obično na periferiji vlakna, ispod stanične mebrane
 • Hiperplazija – se ne pojavljuje ni u skeletnom ni u srčanom mišiću nego samo u glatkom u kojem stanice nisu izgubile sposobnost umnožavanja mitozom (vrlo je česta u maternic...
Read More
paratireoidne žlijezde

Poremećaji paratireoidnih žlijezda

paratireoidne žlijezde
paratireoidne žlijezde

Parathormonje produkt paratireoidnih žlijezda. Ima uticaj na promet Ca i P u organizmu. Ispoljava tri osnovna djelovanja:

 • Stimulira osteoklaste da mobiliziraju hidroksiapatit iz kostiju i tako demineraliziraju kosti povećavajući Ca u krvi.
 • Stimulira apsorpciju Ca u crijevima i njegovo ubacivanje u krv iz mukoznih ćelija
 • Povećava sekreciju P u distalnim tubulima bubrega što rezultira lučenjem P u mokraći smanjenju koncentracije fosfora u krvi.

Regulator sekrecije parathromona je koncetracija Ca u krvi. Što je ona veća to je sekrecija parathormona manja. Antagonist djelovanju parathormona je Tireokalcitonin kojeg luče C ćelije tireoidee. On stimulira osteoblaste da deponuju Ca i P u kosti...

Read More

Poremećaji nadbubrežne žlijezde

Nadbubrežna žlijezda
Nadbubrežna žlijezda

Nadbubrežna žlijezda se dijeli na dva dijela :

 • koru nadbubrega
 • zona glomerulosa (mineralokoritkoidi)
 • zona fasciculata (glukokortikoidi i androgeni hormoni)
 • zona reticularis (glukokortikoidi i androgeni hormoni)
 • srž nadbubrega (kateholamini)

Hormoni nadbubrega:

 • Mineralokortikoidi; 95 % dejstva otpada na aldosteron, aldosteron ima najviše uticaja na promet Na i K u tijelu. Glavno njegovo djelovanje je u tubulima bubrega gdje:
 • stimulira zamjenu K za Na tako sto stimulise secerniranje K i reapsorpciju Na, uz to uz natrij povlaci i velike kolicine vode.
 • Sem toga u sličnom smislu djeluje na salivarke i znojnice.
 • Karakteristično za mineralokortikoide je da nisu pod uticajem ACTH hipofize tj, samo ako njega nema u potpunosti onda zona glomerulosa atrofira i pres...
Read More

Endokrini Pankreas

Pankreas
Pankreas

Glavna uloga endokrinog pankreasa je u regulaciji šećera u krvi. Normalne vrijednosti šećera su 3,3 – 6,1 mmol/l.  Ako nivo šećera u krvi pređe 8.33-8,88 mmol (odnosno kad pređe transportni maksimum od 320 mg/l) dolazi do pojave šećera u mokraći – glikozurija. U regulaciji šećera u krvi učestvuje simultano više hormona:

 • Diabetogeni hormoni:  STH, STH-RF, glukortikoidi, kateholamini, glukagon
 • Antidiabetogeni hormoni: Insulin, Somatostatin

Insulin: je najvažniji hormon u regulaciji šećera, a pojavljuje se u dvije forme kao veliki 81AK – proinsulin i kao 51AK – little insulin.

 • Dejstvo: utiče na permeabilitet ćelija uvećavajući u njima sadržaj masti i monosaharida i tako snižava koncentraciju šećera u krvi i povećava utilizaciju glukoze...
Read More
Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Huntingtonova koreja

Američki liječnik George Huntington (Long Island, New York) je 1872. opisao bolest što su je on sam, njegov otac i njegov djed pomno pratili kroz nekoliko generacija bolesnika. Četiri glavna obilježja te bolesti su bila: nasljednost, chorea, demencija i smrt 15-20 godina nakon početka. Tu bolest danas stoga nazivamo Huntingtonova bolest, a ona pogađa podjednako učestalo i muškarce i žene (oko 5 na 10 000) i u većine bolesnika se počne razvijati u 4. ili 5. desetljeću života. Dakle, bolest pogađa poglavito pojedince koji su vjenčani i već imaju djecu; svako dijete oboljelog roditelja ima 50% šanse da naslijedi bolest...

Read More