Madeži – pigmentni nevusi - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

Zelena stolica tagged posts

madez

Madeži – pigmentni nevusi

madez

madez

Madeži (pigmentni nevusi)- nastaju kao posljedica poremećaja u embrionalnom razvoju. Mogu biti melanocitni, nevocitni i organoidni.

ABCDE: A(asimetrija), B(border, ograničenost), C(color, boja), D (dijametar) i znakovi upale, erozija, krvarenja, svrbež i bol.

Podjela:

1.      Epidermalni melanocitni nevusi– macula “cafe au lait”- povečanje broja melaninskih zrnaca uz normalan broj melanocita. Javlja se bilo gdje na trupu i udovima. Benignog je porijekla pa liječenje nije potrebno.

  • naevus spilus- svjetlosmeđi madež sa mjestimičnim sitnim crnosmeđim pigmentacijama. Javlja se na svim dijelovima tijela. Vide se gnjezda nevusnih stanica na EDD granici. Uglavnom benignogporijekla, pa uklanjanje ima samo kozmetički značaj.
  • melanosis naeviformis- jednolično tamno ili svjetl...
Read More
umjetno srce

Dječaku ugradili trajno mehaničko srce

umjetno srce

umjetno srce

Dječaku (15) u bolnici Bambin Gesu u Rimu ugradili su trajno umjetno srce što je prvi takav slučaj u povijesti. Operacija predstavlja revoluciju u svjetskom zdravstvu. Tim kardiologa je u dječjoj bolnici u četvrtak pacijentu ugradio mehaničko srce koje će u potpunosti zamijeniti prirodno. Do sada su mehaničko srce ugrađivali samo pacijentima koji su čekali na presađivanje. Operacija je trajala 10 sati, a koordinirao ju je kirurg Antonio Amodeo. Umjetno srce mu je ugradio u lijevu klijetku, a cijeli uređaj su mu postavili u prsima kako bi smanjili rizik od infekcije, piše La Reppublica. Mehaničko srce se napaja kroz čep koji je iza lijevog uha pacijentu, a spojen je na bateriju koju nosi na pojasu.
Kao ministar i liječnik mogu biti ponosan za ovakvu i...

Read More
Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis

Ductus cochlearis uložen u canalis spiralis cochleae pripada akustičnom dijelu (pars auditiva) membranoznog labirinta. Sastavljen je od jedne spiralno zavijene cijevi,  zatvorene na oba kraja , analogno koštanoj cochlei. Zato se i zove cochlea membranacea.

Ductus ne ispunjava potpuno cochleu, već samo mali dio canalis spiralis cochleae, a ostali prostor je ispunjen perilimfom. Takva su dva prostora: scala vestibuli i scala tympani.

Ductus spiralno zavijen odmiče od baze, približava se vrhu cochleae, te postaje tanji. Na oba kraja je potpuno zatvoren. Jedan mu je kraj caecum vestibulare (uložen u recessus cochlearis), dok je drugi caecum cupulare, na vrhu cupule cochleae.

Nešto ispred caecum vestibulare je ductus reuniens, koji spaja ductus cochlearis sa sacculuso...

Read More
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test
Manuelni mišićni test

Manuelni mišićni test je subjektivna metoda mjerenja mišićne snage. Nekada je bilo uobičajeno da svako sljedeće mjerenje vrši isti terapeut ali se pokazalo da ako više ispitivača uradi test da se na osnovu njihovih mjerenja može naći prosječna vrijednost, čime se test objektivizira. U novije doba manuelni mišićni test je poslužio Američkoj asocijaciji za povrede kičmene moždine da ovaj test upotrijebe za Neurološku klasifikaciju povreda kičmene moždine (ASIA kriteriji) koja se u svijetu koristi od 1994 godine. Prema manuelnom mišićnom testu ocjene za mišićnu snagu su od 0 do 5.

Ocjena 0 – ...

Read More