Vještačenje tjelesnih povreda

Povreda vratnog dijela kičme
Povreda vratnog dijela kičme

Redoslijed vještačenja tjelesnih povreda

Kod vještačenja tjelesnih povreda, forenzično-kliničkim pretraživanjem treba ići stanovitim redom:

1. Prvo, treba utvrditi da li postoji povreda, odnosno je li to povreda ili obolenje, ili ništa od toga. Prije nego što se kakva promjena oglasi za povredu, mora se prethodno isključiti da ona nije normalna. To je potrebno iz više razloga, jer dešavalo se da su neke promjene na koži krivo tumačene, na primjer rastezi (strije) kao ožiljci, nevusi kao hematomi, sasušine kao oguljotine. S druge strane mora se sprovesti dvojenje kod utvrđenog kliničkog nalaza, da li je dotični klinički nalaz proizvod prirodne ili nasilne oštete tijela, to jest da li je obolenje ili povreda (krvarenja kod hemoragične dijateze mogu biti protumačena kao ozljedni krvni podlivi).

2. Drugo, ako postoji povreda onda kakve je vrste, to znači da povredu treba medicinski okvalifikovati (qualis est – kakva je): razderina, sjekotina, nagnječina, krvni podliv itd. Tačno utvrditi lokalizaciju povrede, veličinu, promjere, oblik, iz-gled, ivice i strane,okolinu povrede, dno, sadržaj (razoreno tkivo, dlake, barut itd.)

3. Treće, sudsko medicinska specifikacija. Na osnovu osobina povrede zaključiti kojim oruđem ili sredstvom je nanijeta (oštro, tupo, šiljato, vatreno), i na koji način, tuđom krivicom, sopstvenim djelanjem i slučajnim događanjem.

4. Četvrto, krivično pravna klasifikacija. U krivičnom zakonu koji se odnosi na krivična djela protiv života i tijela, formulisan je tekst za laku i za tešku tjelesnu povredu.

Laka tjelesna povreda (čl.43 KZ).

1. Ko drugog lako tjelesno povrijedi ili mu zdravlje lako naruši kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 3 godine.

Gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Teška tjelesna povreda (čl.42 KZ).

1. Ko drugog teško tjelesno povrijedi ili mu zdravlje teško naruši kazniće se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina.

2. Ko drugog tjelesno povrijedi ili mu zdravlje naruši tako teško da je uslijed toga doveden u opasnost život povrijeđenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegovog tijela ili koji važan organ, ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povrijeđenog, ili trajno i teško “narušenje zdravlja ili unakaženosti, kazniće se zatvorom od 1 do 10 godina.

3. Ako povrijeđeni umre usljed povreda iz st.l. i st.2. ovog člana, učinilac će se kazniti zatvorom od 1 do 12 godina.

4. Ko djelo iz st. 1 i 1. ovog člana učini iz nehata kazniće se zatvorom do 3 godine.

5. Ko djelo iz st. 1. 2. i 3. ovog člana učini na mah doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom ili teškim vrijeđanjem od strane povrijeđenog, kazniće se za djelo iz st.l. i 2. zatvorom od 3 mjeseca do 3 godine, a za djelo iz st.3. zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina.

Iz čl.43 i čl.42 Krivičnog zakona vidi se da postoji nekoliko vrsta tjelesnih povreda:

  • laka,
  • teška,
  • kvalifikovana teška,
  • teška sa smrću kao posljedicom.

Iz teksta i formulacije pomenutih članova krivičnog zakona vidi se, da je zakonodavac formulirao tekst i odredio konkretne elemente, odnosno konkretne kriterije, samo za tešku tjelesnu povredu iz drugog stava, dok za običnu tešku tjelesnu povredu, iz prvog stava, nije dao nikakve konkretne elemente. Prema tome teška tjelesna povreda iz prvog stava (nekvalifikovana teška tjelesna povreda) je negativno definisana iz drugog stava kvalifikovane teške tjelesne povrede, a laka tjelesna povreda bi bila ona koja je negativno definisana iz obične, nekvalifikovane teške tjelesne povrede.

Kako je zakonodavac dao konkretne elemente samo za tešku tjelesnu povredu iz stava drugog (kvalifikovana teška tjelesna povreda), to ćemo prvo objasniti suštinu kvalifikovane teške tjelesne povrede i konkretne elemente koji definišu taj oblik teške tjelesne povrede.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.