Teška tjelesna povreda

TEŠKA TJELESNA POVREDA SA SMRTNIM ISHODOM

Teška tjelesna povreda sa smrtnim ishodom formulirana je trećim stavom teške tjelesne povrede: “ako povrijeđeni umre usljed povrede iz st.l. i 2. ovce člana, učinilac će se kazniti 1 do 12 godina…”
U slučajevima smrti koja je nastala kao posljedica teške tjelesne povrede, bilo obične iz prvog stava ili kvalifikovane iz drugog stava, dužnost ljekara vještaka sastoji se u utvrđivanju uzročne veze između povrede i smrti. Smrt je u najvećem broju slučajeva posljedica kvalificirane teške tjelesne povrede. Teška tjelesna povreda sa smrtnim ishodom, po objektivnoj strani razlikuje se od ubistva (čl.35 KZ), ubistva na mah (čl.37 K2), ili ubistva iz nehata (čl.38 KZ), ali po njihovoj subjektivnoj strani postoji znatna razlika između ovih krivičnih djela.
Tako kod teške tjelesne povrede počinilac sa umišljajem nanosi tešku tjelesnu povredu, jer on ima namjeru i želi samo da dotičnu osobu teško tjelesno povrijedi. On ne želi smrt osobe, niti ima namjeru da je liši života, pa ako usljed toga i nastupi smrt, onda je počinilac u pogledu smrtnog ishoda postupao iz nehata.
Kod svjesnog i namjernog lišavanja života druge osobe (ubistvo), ubica postupa sa umišljajem jer on takav ishod (smrt) želi i pristaje na njega.

TEŠKA TJELESNA POVREDA UČINJENA IZ NEHATA I NA MAH

Nehat (culpa), kao oblik vinosti, pored težeg i redovnog oblika vinosti (umišljaj) bilo na je svjesni (luxuria) ili nesvjesni (negligantia) čini suštinu teške tjelesne povrede učinjene iz nehata.
Teška tjelesna povreda učinjena na mah predstavlja privilegirani oblik teške tjelesne povrede. Ovaj oblik teške tjelesne povrede karakterišu isti oni elementi koje nalazimo i kod ubistva na mah, što znači, da je teška tjelesna povreda učinjena na mah, takva povreda, kada je izvršena u afektnom stanju i kada je učinilac – izvršilac djela doveden u takvo stanje (jaka razdraženost) bez svoje krivice, i to ili napadom ili vrijeđanjem od strane povrijeđenog.

Prilikom ocjenjivanja težine tjelesnih povreda nije moguće povrede staviti u jedan šematizirani pravilnik, prema kojem bi jedna izvjesna povreda bila laka, a druga teška, ili opasna po život, zbog toga, što jedna povreda može u jednom, slučaju biti laka, u drugom teška, ili pak opasna po život. Na primjer: hematom u glutealnom, predjelu je laka tjelesna povreda, a isti takav hematom na vratu usljed pritiska na krvne sudove i dušnik može čak biti opasan po život, ili hematom u medijastinumu može proizvesti šok.[/lang_ba]