Embriotomije

Embriotomije

Embriotomije su akušerske operacije pri kojima se komadanjem ploda i smanjivanjem njegovih dimenzija omogućava njegov prolazak kroz porođajni kanal. Ove operacije se vrše samo u interesu majke i u principu na mrtvom plodu. Embriotomije na živom detetu u savremenom akušerstvu i u kliničkim uslovima pripadaju istoriji i danas mogu samo izuzetno da se vrše van bolničkih porodilišta u prilikama kada ne postoji mogućnost da se p.orodaj završi carskim rezom, a život majke akutno je ugrožen od produženja porođaja. Embriotomije su kontraindikovane kod žena sa apsolutno suženom karlicom, odnosno ne mogu se vršiti kod porodilja čiji je pravi prečnik ulaza karlice manji od 5,5 cm. To je stoga što je kroz tako suženu karlicu nemoguć prolazak čak i iskomadanog ploda i postoje velike opasnosti od povreda uterusa i iskrvarenja. U prošlosti je značaj embriotomija izvanredno veliki, jer se u mnogim slučajevima samo pomoću njih, žrtvujući plod, i moglo obezbediti dovršenje porođaja uz spašavanje porodilje. Danas se pravilnom prenatalnom zaštitom trudnica njihovom blagovremenom trijažom, odnosno upućivanjem patoloških slučajeva za porođaj u bolnicu, savremenim vođenjem porođaja i, po potrebi, dovršenjem porođaja carskim rezom u interesu bilo majke, bilo deteta, značaj embriotomije znatno smanjio. Zbog toga njih u savremenom akušerstvu najčešće vršimo kod već uginulog ploda i kod žena koje se u trudnoći nisu obraćale lekani, a kod kojih su nastupile ozbiljne .komplikacije. U embriotomije se ubrajaju sledeće akušerske operacije: perforacija glavice ploda ili kraniotomija, dekapitacija ploda, evisceracija i kleidotomije.[/lang_ba]