UTVRĐIVANJE SMRTI - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal

UTVRĐIVANJE SMRTI


Utvrđivanje smrti, odnosno stanja umrlosti ako je smrt nastupila izvan zdravstvene ustanove, vrši mrtvozornik. Lješ ne smije biti sahranjen dok ga nije pregledao mrtvozornik, koji treba utvrditi vrijeme i uzrok smrti.

Ako je smrt nastupila u zdravstvenim ustanovama, onda smrt utvrđuje dežurni ljekar.

Mrtvozornik utvrđuje uzrok smrti na temelju medicinske dokumentacije kao i na osnovu poznavanja bolesti umrlog, i nakon toga izdaje dozvolu za ukop.

Mrtvozornik neće izdati dozvolu za ukop kada postoji sumnja ili je očigledna da je smrt prouzrokovana krivičnim djelom, dakle kod nasilne smrti, a isto tako i kod nejasne smrti čiji uzrok izgleda nasilan, pa je sam po sebi sumljiv.

Nesigurni znaci smrti su oni koji se javljaju odmah poslije smrti kao što je
– mlitavost mišića (flacciditas mortis primaria),
– prekid respiracija i cirkulacije,
– arefleksija,
– nereagovanje zjenica na svjetlosne podražaje.
Drugu grupu, na osnovu kojih se utvrđuje smrt, čine osobine leša koje se javljaju nakon smrti
– mrtvačka ukočenost,
– mrtvačke mrlje,
– bljedoća i
– mrtvačka hladnoća,

Sigurni znaci smrti su znaci trulenja
ODREĐIVANJE VREMENA NASTANKA SMRTI
Vrijeme smrti se utvrđuje na osnovu:
– lešnih osobina,
– lešnih promjena,
– stepena zaživotnih procesa i
– pojava u okolini leša.

Određivanje vremena nastanka smrti je vrlo težak i složen zadatak koji se postavlja ljekaru. Prvenstveno ima kriminalistički značaj.

LJEŠNE OSOBINE mogu nam korisno poslužiti za utvrđivanje nastanka smrti.
– Ritam hlađenja nakon smrti,
– pojavljivanje i razvitak mrtvačkih mrlja,
– premještanje ili nepremještanje mrtvačkih mrlja,
– pojavljivanje, rasprostiranje i nestanak mrtvačke ukočenosti,

LEŠNE PROMJENE – određivanje vremena smrti preko lešnih promjena je vrlo nesigurno, izuzimajući lešne promjene kod leševa u tečnosti.

STEPEN ZAŽIVOTNIH PROCESA – Određivanje vremena smrti na osnovu nekih fizioloških procesa koji su trajali za života, ali su u času smrti bili prekinuti, utvrđuje ljekar obdukcijom leša.
– Na osnovu stanja varenja hrane u želucu, može se približno odrediti vrijeme od posljednjeg uzimanja hrane do smrti. Želudac za života probavlja i ispražnjava uzetu hranu za 4 do 6 sati. Ako je hrana u želucu svarena i kašasta, a u zidu želuca digestivna hiperemija, onda je od uzimanja hrane pa do smrti prošlo vrijeme od 3-4 sata. Ako je hrana u želucu sano sažvakana, onda je smrt nastupila ili za vrijeme uzimanja hrane ili neposredno nakon toga. Varenje hrane je usporeno kod povreda mozga, duboke onesvješćenosti, u komatoznim stanjima.
– Napunjena mokraćna bešika ukazuje na besvjesno stanje, kao i na nastup smrti duže vremena nakon lijeganja, na poslije ponoćni nastup smrti, a prazna mokraćna bešika ukazuje na prijeponoćni nastup smrti, odnosno da je smrt nastupila kratko vrijeme nakon što je osoba legla u postelju.
– Dlake brade i brkova nakon brijanja rastu prosječno dnevno oko 0,5 mm, što iznosi po jednom satu oko 0,02l mm. Prema tome, mjerenjem dužine dlaka izraslih poslije brijanja i dijeljenjem sa 0,5 ili 0,21, dobit će se broj dana, ili broj sati proteklih od posljednjeg brijanja pa do nastanka smrti.
– Na osnovu prebojavanja kože (mutatio coloris) iznad krvnog podliva (haematoma), iz modre u ljubičastu, zelenkastu i žućkastu, ako je poznato vrijeme nanošenja, može se približno odrediti vrijeme koje je proteklo od nanošenja pa do prebojavanja.

UTVRĐIVANJE VREMENA SMRTI NA OSNOVU ZNAKOVA U OKOLINI LEŠA imaju isključivo kriminalističko značenje. Na primjer ako je leš vani, trebe uočiti
– stanje zemljišta ispod leša i uporediti ga sa zemljištem oko leša. Trava ispod leša, gubi svoju zelenu boju i postaje žutozelenkasta, usljed gubitka hlorofila nakon 5-8 dana (etiolizacija trave).
Posredni znakovi koji nam ukazuju na vrijeme nastanka smrti su na primjer:
– zaustavljen sat (ista sila koja je prouzrokovala smrt čovjeka zaustavila je i kazaljke na satu);
– navijen sat budilica;
– upaljen radio ili televizor i upaljeno svjetlo,
– datumi na novinama ili pismima, itd.
mogu nam, uz ostale znake, korisno poslužiti za utvrđivanje vremena smrti.[/lang_ba]

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>