Benigni tumori pankreasa

Tumor pankreasa
Tumor pankreasa

Najčešće su ciste pankreasa, a najčešća lokalizacija je glava pankreasa, te kompresijom holedohusa mogu izazvati žuticu, a kopresijom izvodnih kanala pankreasa i pankreasnu dispepsiju. Ciste se mogu povećati (krvarenje), ili smanjivati (uslijed drenaže).

Lažne ciste (pseudociste) razlikuju se od pravih po tome što nemaju pravi epitelski omotač. Pseudociste su i češće, a nastaju uslijed hroničnih recidiva pankreatitisa ili traume pa na njih uvijek treba pomisliti kada su serumska amilaza i amilaza u urinu­, više dana nakon traume abdomena i dalje povišene.

Veličina cisti varira od sasvim malih, do onih prečnika 5 cm, ili čak i većih, zapremine po nekoliko litara. Sadržaj ciste je gust, zamućen ili bistar, ponekan i hemoragičan. Pseudociste mogu perforirati i krvariti.

Prave ciste takođe mogu biti posljedica pankreatitisa, ali i opstrukcije pankreasnih kanala žučnim kamenom.

Klinička slika

Pregledom pacijenta nalazimo palpabilno osetljiv tumor u gornjem dijelu abdomena praćen jakim bolovima, a bolesnik se savija i čučne. Zatim nalazimo dispeptične smetnje i poremećaj stolice.

Dijagnoza

Dijagnozu postavljamo na osnovu:

Laboratorijskih nalaza:

  • glikemija
  • pankreasni enzimi (amilaza, lipaza)
  • pregled urina: glukoza i amilaza

Radioloških nalaza

  • Cista ostavlja impresije na želucu, duodenumu i kolonu
  • endoskopski pregled želuca i duodenuma
  • ultrazvuk, atreriografija

Liječenje

Liječenje je isključivo je hiruško.

Ostali tumori

Insulinom: je tumor beta ćelija endokrinog pankreasa,a može biti maligni ili benigni.

Glukagonom: je tumor alfa ćelija endokrinog pankreasa,a može biti maligni ili benigni. Odlikuje se hiperprodukcijom glukagona. karakteriše ga klinički trijas: Dijabetes melitus (zbog ­ lučenjenja glukagona, Nekrotički meigartorni eritem i Glositis, stomatitis sa angularnim heilitisom.

Gastrinom (Zollinger-Elison sy)

VIPOM-a je tumor ne-beta ćelija endokrinog pankreasa, a praćen je pojačanim lučenjem VIP. Javlja se sekretorna dijareja, smanjenje kalija, smanjenje HCl i malaksalost.

Somatostatinom se karakteriše kliničkim trijasom: dijabetes melitus, steatoreja i holelitijazom. Ovaj tumor prati pojačano lučenje somatostatina.