Peritonitis

Peritonitis
Peritonitis
Peritonitis
Peritonitis

Definicija

Peritonitis predstavlja lokalizovano ili generalizovano oboljenje peritoneuma, koje može proticati kao akutno ili hronično stanje.

Etiopatogeneza

Tokom akutnog peritonitisa dolazi do oštećenja motorne aktivnosti crijeva, a lumen crijeva postaje distendiran i pun gasa i tečnosti. Nagomilavanje tečnosti u crijevima je poslijedica poremećaja resorpcije 7-8 litara tečnosti, koja se normalno u toku dana sekretuje u crijeva, a onda biva apsorbovana od strane kolona. Istovremeno dolazi do nagomilava tečnosti u peritonealnoj duplji. To nagomilavanje tečnosti u crijevima i peritoneumu vodi u hipovolemiju iuzrokuje  smanjenje srčane i bubreže funkcije. Etiološki faktori su:

 • bakterije iz crijeva koje obično dospjevaju nakon perforacije (E.coli).
 • Bakterije koje prodru u peritonealnu duplju poslije povrede abdomena
 • posljedica dejstva oslobođenih pankreasnih enzima
 • posljedica dejstva oslobođenog želudačnog sadržaja nakon perforacije ulkusa
 • posljedica dejstva žuči nakon rupture žučne kesice
 • posljedica sistemske bolesti

Najčešće perforacije nastaju kao posljedica:

 • apendicitisa
 • divertikulitisa
 • gangrene žučne kesice
 • inkarceracija hernije ili volvulusa crijeva
 • karcinom
 • ulcerozni kolitis

Klinička slika:

U kliničkoj slici dominira bol, distenzija, nadutost, povraćanje, zatim dolazi do prestanaka peristaltike crijeva, pojava zatvora. Javlja se povećana temperatura, tahikardija i oligurija. Perkutorno nalazimo timpanizm što ukazuje na distenziju crijeva. U pojedinim slučajevima bol je lokalizovana pa govorimo o lokalizovanom peritonitisu. ili ako je bol difuzna onda govorimo o difuznom peritonitisu.

Sa razvojem peritonitisa javlja se potpuni abdominalni mir (nema peristaltike), “Mrtva tišina”. Leukocitoza > 20000 nam govori o teškoj inflamaciji.

Dijagnoza:

Dijagnozu postavljamo na osnovu:

 • fizikalni nalaz
 • radiografija (nativni snimak abdomena gdje imamo dilataciju tankog i debelog crijeva sa edemom zida uz prisute nivoe)
 • paracenteza (određivanje prirode eksudata i identifikacija uzročnika)

Liječenje

Liječenje je isključivo hirurško uz visoke doze antibiotika širokog spektra.