Urethra feminina - Zdravlje, medicina, lijecenje, zdravstveni portal
Urethra feminina

Urethra feminina

Uretra feminine je cilindrčna cijev preko koje mokraćni mjehur žena komunicira sa vanjskom sredinom. Započinje na ostium uretre internumu, ide prema dolje i naprijed, prolazi kroz dijafragmu urogenitale i otvara se na ostium uretre externumu, koji se nalazi u gornjem dijelu vestibuluma vagine, oko 2 cm iza klitorisa. Sa strane ostium uretre externuma nalaze se dva mala otvora na koja se otvaraju duktus parauretrales. Duga je oko 3 cm. Gornji dio uretre feminine je u odnosu sprijeda sa venoznim pleksusom vesikopudendalisom, lateralno sa m. levator ani, a straga sa vaginom, od koje je odjeljuje septum uretrovaginale. U svom donjem dijelu, ženska uretra je u odnosu sprijeda sa preuretralnim ligamentom, lateralno sa m. transverus perinei profundus, a straga sa vaginom.

Uretra je građena od tri sloja:

1. Tunika mukoza u kojoj nalazimo žlijezde označene kao glandule uretrales. Pored njih, na stražnjem zidu imamo i glandule parauretrales, koje dopiru u mišićni sloj. Njihovi otvori nalaze se u blizini ostium uretre externuma.

2. Tunika submukoza posjeduje proširene vene koje prave bogat pleksus. Nazivamo ga korpus cavernozum uretre.

3. Tunika muskularis, sadrži dva sloja glatkih i jedan sloj prugastih mišićnih niti koje potiču od okolnih mišića.

Tags:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>