Aerozagadjenje

Aerozagadjenje
Aerozagadjenje

Aerozagadjenje
Aerozagadjenje

 • higijena rada –aerozagađenje u radnoj sredini
 • komunalna higijena – aerozagađenje u komunalnoj sredini

Izvori su: industrija, saobraćaj, domaćinstva.

Sastojci aerozagađenja su:

 • čestice
 • gasovi
 • pare

Sediment, aerosoli, gasovi i pare u naselju

Sediment je inertna prašina čestice 0,05 do 200 mikrona. Djelovanje prašine na zdravlje zavisi od veličine čestice a posebno od hemijskog sastava.

Aerosoli – mješavine čestica  (1-10mikrona) i vazduha, ispod 1 su dimovi a iznad 10 su prašine. Aerosoli nastaju kondenzacijom sitnih ili cijepanjem krupnih. A potiču najčešće od sagorjevanja uglja. Mogu biti kondenzacija organskih para i neorganskih materija (olovo u vazduhu zbog sagorijevanja benzina).

Gasovi i pare u atmosferi nastaju: isparavanjem, industrijski i disanjem.

 • Sumpor dioksid kao je opasan gas koji nastaje iz uglja a u atmosferi reaguje sa vodom i nastaju kiseline koje padaju na zemlju u obliku kiselih kiša.
 • Azotni oksidi nastaje sagorjevanjem benzina i nafte i sa kišom daje azotastu kiselinu.
 • CO – velik afinitiet prema Hb

MDK – neke nokse je ona koncetracija koja za vrijeme 8 sati rada – sljedi u 16h odmora restutio ad integrum.

Faktori koji utiču na aerozagađenje

Koncentracija štetnih materija u vazduhu zavisi:

 • stepen zagađenja
 • izvor zagađenja (ložišta vozila)
 • brzina očišćavanja
 • reljef – kotline
 • brzina kretanja vazduha
 • visina dimnjaka
 • padavine

Dejstvo na ljudsko zdravlje

 • direktno – obično dejstvo na respiratorni sistem, silikoze, sikatoze, astma, hr. Bronh, karcinom
 • indirektno – dejstvo na vegetaciju, zemljište i životinje.

Emisija – Emitovanje je skup svih zagađivača na jednom prostoru.

Imisija – je ono što prima određeni organizam.

Uzorci se uzimaju na mjestu življenja (vjerovatno i na mjestu onečišćavanja gdje je prisutno). Obično u centru grada na visini od 1m. Na poslu se određuje u visini respiratornih puteva radnika.

U komunalnoj sredini: idealno zamišljena koncetracija i ona koja postojii.

Mjere za prevenciju aerozagađenja

–          urbanističke mjere

 • lokacija naselja i zelene površine

–          tehničke mjere

 • dimnjaci
 • poboljšanje sagorijevanja

–          tehnološke mjere

 • supstitucija – vjerovatno se hemijski mjenja sastav tako da se može ili stvoriti talog koji će se izbaciti posebno bilo da se stvara neotrovan gas.
 • elektronski taložnici
 • vlažni filteri

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.