Vazodilatatori i drugi antianginalni lijekovi

Nitroglycerin
Nitroglycerin

Nitroglycerin
Nitroglycerin

Osnova angiozne tegobe je ishemija srca. Postoji više mogućnosti za oslobađanja srca od ishemije a dvije su glavne:

  • vazodilatacija koronarnih krvnih žila
  • smirivanje miokarda

Koronodilatacija

Normalno se očekuje da vazodilatacija djeluje na ateromatozne koronarke a ne na zdrave što je teško ostvarljivo jer su u ishemičnim područjima koronarke obično već maksimalno proširene “jer je hipoksija najbolji vazodilatator” pa vazodilatacija djeluje na zdrave koronarke i dolazi do nepovoljnog fenomena “krađe krvotoka” i ishemična područja tonu u još veću ishemiju.

Smirivanje miokarda

Za smirivanje miokarda koriste se lijekovi koji imaju negativno inotropno, negativno hronotropno djelovanje i hipotenzivi. U drugu grupu farmaka koji se koriste za smirivanje miokarda spadajau inhibitori simpatikusa.

Vazodilatatori

Razlikujemo više grupa korondilatatora:

  • nitrati i nitriti
  • beta adrenergični blokatori
  • blokatori kalcijevih kanala

Nitrati i Nitriti

Hemija

Nitrati (poliesteri dušične kiseline) i nitriti (esteri dušične kiseline) sa mono odnosno polialkoholima. Oni variraju od jako isparljivih tečnosti kao amil nitrat, do srednje isparljivih nitroglicerin. (tablete nitroglicerina mogu izgubiti svoju snagu ako duže stoje kao rezultat isparavanja aktivne supstance sa vehikuluma.

Organski nitrati su liposolubilne supstance tako da se lako apsorbiraju sa sluznica koje su dobro vaskularizirane (pod jezikom) i dospjevaju u cirkulaciju. Supstance se i hidroliziraju pri prolasku kroz jetru u parcijalno denitrirane supstance i neorganske nitrite koji su manje potentni pa je i to jedan od razloga zašto se najčešće daju u obliku lingvaleta.

Farmakokinetika

Efekat organskih nitrata je pod velikim utjecajem hepatičnih organsko-nitratnih reduktaza koje inaktiviraju lijek tako da je biodostupnost oralno admnistriranih lijekova veoma niska (manje od 10%). Zbog toga se administriraju sublingvalno

Ovako administrirani pokazuju efekat već za 2-3minute ali totalna doza administrirana ovim putem mora biti limitirana da se ne bi iskazali toksični efekti pa je i djelovanje lingvaleta u granicama od 20-30 min.

Ako je potrebno duže djelovanje (za spavanje ili u vidu preventive) koriste se depo ili retard oblici koji polagano otpuštaju odgovarajuće količine lijeka u cirkulaciju iz GIT-a, ili se koriste specijalni preparati koji se lijepe za kožu.

Farmakološki efekat

Kod normalnih individua mehanizam kojim ovi lijekovi proizvode vaskularnu relaksaciju nepoznat je. Male koncentracije nitroglicerina izazivaju venoznu dilataciju koja dominira nad aretriolarnom. Kao direkta posljedica venodilatacije smanjuje se venozni povratak u srce što dovodi do pada pritiska na kraju dijastole u oba ventrikula.

Brzina rada srca se povećava ali se smanjuje sistemski pritisak, i otpor u plućnim žilama. Zbog vazodilatacije efekat je vidljiv lako u obliku crvenjenja lica (zbog dilatacije arteriola) a i glavobolja je veoma čest simptom.

Antialgično djelovanje nitroglicerola nastaje dakle najviše ovim putem – smanjenjem perifernog otpora i tako rasterećenjem srca.

Pored ovog efekta smatra se da nitroglicerin i njegova braća djeluju kod pacijenata sa organskom stenozom krvnih žila i na selektivnu vazodilataciju velikih epikardijalnih krvnih žila u tom smislu da hipoksični dijelovi srca dobijaju više krvi.

Liječenje sa nitratima i nitritima

Najpoznatiji su:

  • nitroglicerin – glicerol trinitrat
  • ostali su: izosorbidtrinitrat, pentanitrol-amobarbiton itd

Primarno se korioste i liječenju pektoralne angine ali i kao profilaksa angioznog napada (retard oblici), i za liječenje “noćnih manifestacija insuficijencije lijevog srca (ortopnea sa insomniom), kod paroksizmalne dispneje i nekada kod plućnog edema.

Dobro se podnose ali se kod nekih pacijenata javljaju glavobolje i kongestija lica, drugi pacijenti pokazuju ortostatsku hipotenziju sa gubitkom svijesti. Mogu izazvati i methemoglobinemiju.

Stalna ekspozicija velikim količinama nitrata (npr u industriji eksploziva) razvija toleranciju prema nitratima. Primjećeno je da na mjestima koja su kontaminirana isparljivim nitratima kod mnogih radnika se javi glavobolja kod dana dolaska na posao – ponedjeljak a ta glavobolja nestaje za dan ili dva kao rezultat razvijanja rezistencije.

Blokatori kalcijevih kanala

  • verapamil
  • diltiazem
  • nifedipin

su glavni predstavnici ove grupe antiangilka. Njihovo se djelovanje očituje u tome da selektivno inhibiraju kalcijeve kanale u srčanom mišiću i u vaskularnoj glatkoj muskulaturi. Budući da ulazak Ca++ jona u ćeliju predstavlja glavni događaj pred kontrakciju miozinskih niti u mišićnim ćelijama jasno je da ovi lijekovi smanjuju srčani rad i tako rasterećuju miokard od potreba za kisikom i ishemije.

Ovi blokatori dilatiraju naročito koronarne arterije i arteriole a i inhibiraju njihov spazam što ih čini korisnim u liječenju nekih vrsta angine (prinznetalova “vazospastična” angina).

Pri tome još izazivaju i dilataciju perifernih arteriola što još pomaže u rasterećivanju miokarda.

Ovi lijekovi djeuluju i smanjuju provodljivost u SA i AV čvoru. A verapamil se koristi i u tretmanu aritmija.

Brzo se resorbiraju iz GIT-a i brzo stvaraju peak plazmatske koncentracije:

Nifedipin – 30 min

Diltiazem – 1h

Verapamil – 1-2h

Drugi vazodilatatori

Propranolol – beta blokator. Koristi se u profilaksi zbog smanjenja težine i učestalosti anginoznih napada a u prinzmetalovoj angini se ne koristi. Aplicira se zajedno sa nitratima. Može izazvati neželjene efekte u vidu dekompenzacije srca, hipotenzije, bradikardije i smanjenja koronarne cirkulacije.

Nilidrin – beta stimulator

Papaverin – relaksira muskulaturu velikih krvnih žila

Dipiridamol – inhibira ulazak adenozina u eritrocite i druga tkiva, on zaostaje u krvi kada ga se dovoljno nakupi djeluje kao vazodilatator.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.