Histoplasma capsulatum
Zanimljivo

Histoplasma capsulatum

Uzročnik je gljivica Histoplasma capsulatum. Domaćini su ptice i slijepi miševi i njihovim izmetom se kontaminitra tlo. Čovjek se inficira udisanjem prašine u kojoj se nalaze spore. Bolest se ne može prenositi sa jednog na […]