EKG

EKG
EKG

EKG
EKG

EKG

Električni impuls u miokardu stvara na površini tijela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mjestima odakle je potencijal krenuo – nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim potencijalom (nad dijelovima koji još nisu nadraženi -lijeva ruka i noga).

Bipolarni odvodi: registruju razliku u potencijalu između:

 • lijeve i desne ruke (D1)
 • desne ruke i lijeve noge (D2)
 • lijeve ruke i lijeve noge (D3).

Unipolrni odvodi ekstremiteta: registruju potencijal u vertikalnoj ravni nad:

 • desnom rukom (aVR),
 • lijevom rukom (aVL) i
 • lijevom nogom (aVF).

Unipolarni prekordijalni odvodi: registruju potencijale u horizontalnoj ravni u nivou:

 • desne pretkomore i komore (Vl, V2),
 • septuma (V3 – prelazna zona),
 • vrha srca (V4) i
 • lijevog srca (V5, V6).

Interpretacija EKG-a

 • p talas: aktivacija pretkomora, traje 0.06-0.15s, najveći u D2, dobro izražen uV1 i V2;
 • pQ segment: aktivacija AV nodusa;
 • pQ interval: vrijeme od aktivacija pretkomora do aktivacije komora, trajanja 0.12-0.2s;
 • QRS kompleks: depolarizacija septuma, endokarda, miokarda, epikarda desne pa lijeve komore, trajanje 0.08-0.10s. Mali R zubac u Vl, V2, tranzitorna zona je u V3 (R=S), visok R u V4-V6.

Intrinsekoidna defleksija: od Q do vrha R: prostiranje impulsa kroz Purkinjeova vlakna desne i lijeve komore.

Od vrha R zupca nastaje mehanička kontrakcija miokarda;

 • ST segment: faza spore repolarizacije, apsolutna refrakternost, trajanja 0.27- 0.33 s.
 • T talas: faza brze repolarizacije, može biti negativan u D3.
 • QT interval: električna sistola: 0.35-0.42sec;
 • TP interval: električna dijastola.

1. Osovina – srednja električna osovina je zbroj svih pojedinih ventrikulnih električnih sila pri depolarizaciji. Normalno leži između -30 i +90 stepeni (nulta linija je usmjerena prema lijevom ramenu). Električna os može biti u lijevoj (manje od -30 stepeni) i desnoj (više od +90 stepeni) devijaciji.

2. Frekvenca – komorska i pretkomorska:

 • paroksizmalna komorska tahikardija,
 • paroksizmalna pretkomorska tahikardija,
 • fibrilacija pretkomora sa normalnim ritmom komora,
 • lepršanje pretkomora frekvencija oko 300/min i
 • AV – blokom 2:1 – komorska frekvenca 150/min.

3. Ritam:

 • sinusni,
 • nodalni,
 • ritam sinusa koronariusa,
 • apsolutna aritmija

4. Hipertrofija pretkomora: desne – D2,  lijeve  -Dl;

5. Hipertrofija komora: desne – Rl+S5=10.5       lijeve – S1+R5=35

6. Hipoksemija:

 • subendokardna ST depresija 1mm;
 • subepikardna negativan T talas;
 • transmuralni infarkt miokarda.

6. Poremećaji ritma:

po tipu ekstrasistola (ES):

 • VES (paroksizmalna tahikardija ako ih je ­više od 6 u nizu);
 • SVES supraventrikularne – nodalne ili atrijalne

Blokovi u provođenju:

a. sinoatrijalni blok

b. AV blok:

 • 1 st. trajanje pQ intervala duže od 0.2s.
 • 2 st. Weckenbackova periodika: PQ sve duži, pa QRS izostane;

Mobitz II: pQ istog trajanja, QRS izostane;

 • 3 st. idioventrikularni ritam.

c. blok grane Hissovog snopa: QRS traje duže od 0.12s

 • kompletni blok desne grane: (r’R u V1; S u D1/V5/V6), inkompletni blok traje 0,10-0.12s;
 • kompletni blok lijeve grane: (Rr’ u V5/V6), inkompletni blok traje 0.10-0.12s
 • lijevi prednji hemiblok: Rl-S3, QRS 0.10-0.12s;
 • lijevi zadnji  hemiblok:  R3-S1, QRS 0,10-0.12s.
 • prednji bifascikularni blok: lijevi prednji hemiblok + blok desne grane.

Lezija perikarda:

 • akutna: ST elevacija,
 • subakutna: ST izoelektričan;
 • hronična lezija: negativni T;

Embolije pluća

CPA (akutno plućno srce): S1/Q3/T3; ST denivelacija i negativni T u V1-V4

(sve liči na dijafragmalni + anteriorni infarkt);

Emfizem pluća:

p u Dl/D2/ aVF; desna osovina; tranzitoma zona u V5-V6

INFARKTI MIOKARDA:

Q traje 0.04s i doseže visinu 1/3 R zupca (nekroza), ST elevacija (lezija), negativni T (ishemija); (Q=1/3R + ST­ pozitivan + T negativan);

 • anteroseptalni (a.coronaria sin. ramus descedens) -> Q u V1-V4;
 • anterolateralni (a. coronaria sin. ramus circumflexus) -> Q u aVL, Dl, V5, V6;
 • dijafragmalni (a. coronaria dex) -> Q u D2, D3, aVF;
 • posteriorni: visok R u Vl, ST denivelacija u Vl

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.