Proteus vulgaris
Interna

Infekcije proteusom

  Proteus vulgaris   Proteae su aktivno pokretljive bakterije koje ne fermetiraju laktozu. Ovo se pleme sastoji od najmanje tri genera, Proteus, Morganella i Providencia i sedam vrsta. Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus myxofaciens, Morganella […]

Hipofiza
Fiziologija

Fiziologija hipofize

Hipofiza Hipofiza je žlijezda koja je morfološki i funkcionalno povezana sa hipotalamusom. Sastoji se iz dva dijela: adenohipofiza i neurohipofiza Adenohipofiza je veći dio žlijezde. Sa hipotalamusom je povezana mrežom krvnih sudova, hipotalamo-hipofizni portalni krvotok. […]

Klebsiella
Interna

Infekcije klebsijelama

  Klebsiella   Rodovi Klebsiella, Enterobacter i Serratia pripadaju plemenu Klebsiellea i tipično se razlikuju jedino s nekim aminokiselinskim dekarbosilaza testovima i činjenici da su vrste Klebsiella obično nepomične i tvore velike sluzave kolonije na […]

Hipospadija
Interna

Hipospadija

Hipospadija Hipospadija se anatomski karakteriše glandularno, penilno ili skrotalno lociranim otvorom uretre, nekompletnim prepucijumom i ventralno nakrivljenim glansom. Etiološki se povezuje sa lakšim stepenom hormonske disregulacije, odnosno nedovoljne maskulinizacije fetusa. Glandularna hipospadija je više praćena […]