Hemostaza i koagulacija krvi

Koagulacija
Koagulacija
Koagulacija
Koagulacija

Hemostaza je proces zaustavljanja krvarenja. Može se provoditi vještački ali postoji fiziološki mehanizam koji zaustavlja krvarenja iz manjih krvnih sudova. Taj fiziološki mehanizam se sastoji iz tri faze koje se smjene jedna za drugom u cilju zaustavljanja krvarenja:

 • Vaskularna Faza
 • Trombocitna Faza
 • Koagulacija Krvi

Vaskularna Faza

Je primarni odgovor na oštećenje krvnog suda kada nastane krvarenje. Nakon povrede skoro momentalno dolazi do spazma krvnog suda koji traje 3-5 minuta, a uzrokovan je serotoninom koji se oslobađa iz trombocita.

Trombocitna Faza

Na mjestu oštećenja krvnog suda dolazi do nakupljanja trombocita pri čemu se formira čep. Taj čep u samom početku je propustljiv za plazmu tako da se krv u neku ruku tu filtrira ali kako se nakupljaju trombociti  čep postaje nepropustljiv za plazmu pa nastaje bijeli tromb. Unutar trombocita dolazi do promjene koja se naziva viskozna metamorfoza trombocita koja se sastoji od bubrenja i razgradnje trombocita pri čemu se oslobađaju faktori koji učestvuju u koagulaciji krvi. Viskoznu metamorfozu uslovljava postojanje jona Ca ++, malih količina trombina (dolaze od vanjskog puta preko tromboplastina koji se oslobađa iz tkiva).

Koagulacija krvi

Imamo 4 stadija:

 • stvaranje aktivnog tromboplastina
 • stvaranje trombina iz protrombina
 • stvaranje fibrina iz fibrinogena
 • retrakcija koaguluma

Trenutno se smatra da postoje dva puta aktivacije tromboplastina, unutrašnji i vanjski put.

Unutrašnji put

 • XII Faktor – hagemanov faktor koagulacije kruži kroz krv u neaktivnom obliku i kada se nađe sa stranim tkivom (što je za njega kolagen oštećenog zida krvnog suda) aktivira se i počinje koagulacija krvi.
 • F12 + oštećeni zid krvnog suda= F12 aktivni. F XII A (aktivirani) enzimski djeluje na F XI – Rosentalov faktor i prevodi ga u aktivirani oblik FXI A
 • F12a + F11=F11a. Aktivirani F11 prevodi F9 (Christmasov faktor) u aktivni oblik
 • F11a + F9 = F9a. Aktivni oblik F9 A zajedno sa VIII (antihemofilični), Ca++ jonima i fosfolipidima trombocita stvara kompleks VIII
 • F9a + VIII + Ca++ + fosfolipidi trombocita = kompleks VIII faktora. Taj kompleks u prisustvu Ca++ djeluje kao enzim pretvarajući X u Xa (Stuart). Kompleks je inače mnogo aktivniji u prisustvu malih količina trombina koje nastaju vanjskim putem koagulacije.
 • Kompleks F 8 + Ca + F10 = F 10a. F10 A i F 5 sa jonima kalcija, fosfolipidima trombocita daju nov fizikohemijski kompleks, tromboplastin
 • F10a + F5 + fosfolipidi trombocita = aktivni tromboplastin

Vanjski put

Iz vanjske sredine oštećenog krvnog suda oslobađa se tkivni tromboplastin koji djeluje kao aktivator F7. Aktivni F7 pokreće F10 da pređe u F10 A i ovim putem u manjoj količini ali mnogo brže dolazi do stvaranja trombina. Taj trombin djeluje kao boost u unutrašnjem putu koagulacije.

 • Prva faza stvaranja koaguluma – aktiviranje tromboplastina traje relativno dugo 5-6 minuta
 • Druga faza kada aktivirani tromboplastin prevodi protrombin u trombin traje 10-15 sekundi
 • Te na kraju uslijedi treća faza pretvaranje fibrinogena u fibrin i stabilizacija koaguluma preko XIII faktora.

Video prilog: Hemostaza

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.